U bent hier

Klimaatbuffer Beuningen overgedragen

15-04-2015|DOORARK Rewilding Nederland

Op donderdag 15 april 2015 is Klimaatbuffer Beuningen overgedragen. Uitvoerder Martens en Van Oord leverde de klimaatbuffer symbolisch op aan ARK Natuurontwikkeling. Daarna gaf Petra Souwerben, directeur van ARK, letterlijk het stokje door aan Harry Woesthuis van Staatsbosbeheer, wethouder Piet de Klein van de gemeente Beuningen en Peter van de Kreeke van provincie Gelderland. Het resultaat is een ondiepe afgraving aan de rand van het ooibos; een aantrekkelijke plas met prima leefomstandigheden voor een rijke waterflora en -fauna, op de plek waar tien jaar geleden nog mais werd geteeld en de laatste jaren een dicht wilgenwoud gekiemd was. De komende jaren zullen de Beuningse Uiterwaarden verder ingericht worden op initiatief van provincie Gelderland onder de vlag van programma WaalWeelde.


Martens en Van Oord werkt in de Beuningse Uiterwaarden
Martens en Van Oord werkt in de Beuningse Uiterwaarden

Samenwerking

Met een financiële bijdrage van het ministerie van Infrastructuur en Milieu kwam in 2011 groen licht voor aanleg van de klimaatbuffer. Het beschikbare budget was beperkt, daarom werd gezocht naar maximale samenwerking met alle gebiedspartners. Samen met provincie Gelderland (programma WaalWeelde),  Dienst Landelijk Gebied, Gemeente Beuningen, Rijkswaterstaat, Waterschap Rivierenland, Staatsbosbeheeren Bureau Stroming is het planontwerp gemaakt. Aanleg van de klimaatbuffer werd gekoppeld aan de Stroomlijn-opgave van Rijkswaterstaat. Daardoor kon een groot deel van de oude ooiboskern gespaard blijven. Bovendien lukte het om bij de vergunningaanvraag relevante onderdelen in één aanvraag voor beide projecten te combineren. Ook de voorlichting voor Stroomlijn en Klimaatbuffer is grotendeels gekoppeld uitgevoerd , wat  een efficiëntieslag, kostenbesparing en maximale duidelijkheid naar de lokale bevolking opleverde.

Oorspronkelijk was gepland om het rooiwerk voor Stroomlijn en het graafwerk van de Klimaatbuffer in de tweede helft van 2013 uit te voeren. Aannemer Martens en Van Oord, die in de aanbestedingsprocedure werd geselecteerd, stond in de startblokken, maar de kamsalamander zorgde voor oponthoud. Dit bijzondere amfibie bleek veel talrijker voor te komen in dit buitendijkse terrein dan uit eerder onderzoek bekend was. Extra voorzorgsmaatregelen waren nodig om het overwinterings- en voortplantingshabitat van dit bijzondere dier zeker te stellen. Vervolgens konden de rooi- en graafwerkzaamheden in 2014 worden opgepakt en afgerond.

Klimaatbuffer Beuningen
Klimaatbuffer Beuningen

Opschaling naar Weelde in de Beuningse Uiterwaarden

Provincie Gelderland (programma WaalWeelde) heeft het estafettestokje overgenomen en zal ons initiatief verder uitwerken en afronden. De klimaatbuffer wordt optimaal landschappelijk ingepast. Het accent ligt daarbij op ruimtelijke kwaliteit, natuur en recreatie.