U bent hier

Jeugdige gidsen bij opening Borgharen

8-06-2015|DOORARK Rewilding Nederland

Bij de opening, op 5 juni, van het nieuwe natuurgebied Borgharen langs de Grensmaas door gouverneurvan Limburg Theo Bovens hebben vijf kanjers van basisschool de Maaskopkes aan een gezelschap van zo'n 150 genodigden een rondleiding gegeven. Vanaf een prachtig uitzichtpunt toonden ze de gasten de nieuwe gedaante van de Grensmaas; een verbrede rivier die veilig is voor Borgharen en die zich in rap tempo ontwikkelt tot uiterst aantrekkelijke riviernatuur. Ook vertelden ze over de opgraving van een Merovingisch graf  en over de totaal onverwachte vondst van een groot, oud paardengraf, waardoor Borgharen even wereldnieuws was.

Plankenkoorts of niet, één van de kinderen liet achteraf aan zijn hulpgids weten straks best wel zo'n gidsenbijbaantje te willen. Goed zakeninzicht voor een leerling van groep 7!  Met nu al thuis een B&B is dit toekomstige bijbaantje een schoot in de roos. De ontwikkeling van ecotoerisme is één van de doelstellingen van het Grensmaasproject.Nu grindwinning en rivierverruiming in Borgharen voorbij zijn, en de tijd is aangebroken voor 125 hectare natuurontwikkeling, is er ook volop aandacht voor de toeristische ontsluiting van het gebied. Gemeente Maastricht, VVV Zuid-Limburg en Staatsbosbeheer werken hiervoor samen. Geheel in de huisstijl van het RivierPark Maasvallei krijgt Borgharen infoborden en fraaie picknick plaatsen. Regionaal Landschap Kempen en Maasland heeft deze huisstijl, die in het Vlaamse deel van het RivierPark Maasvallei al overal herkenbaar is, ontwikkeld. Op de Nederlandse Maasoever wordt dit momenteel verder uitgerold. 
Er gebeurt meer! De recreatiewerkgroep Itteren en Borgharen heeft het initiatief genomen voor de ontwikkeling van wandelroutes en digitale wandelkaartjes (zie www.recreatievisie.nl). In samenwerking met deze werkgroep geven ARK en Staatsbosbeheer in 2015 een ontdekkingskaart uit, passend in de kaartenreeks van RivierPark Maasvallei. 

Een extra toeristische trekker in het natuurgebied wordt een op te richten monument voor het vermaarde paardengraf. In de loop van 2015 zal kunstenaar Adri Verhoeven het silhouet van dit graf (50 x 2 meter) ter plekke vormgeven met 65 grote grindblokken. Er naast komt een groepje gepolijste zwarte granietstenen, die dienen als zitgelegenheid voor wandelaars en tevens verwijzen naar de glinsterende 'schatten' die bij het graf gevonden zijn. Overigens is  één van de opgegraven paarden is te bezichtigen in kasteelhoeve Hartelstein te Itteren.