U bent hier

Hoogwatergolfje in Rijn en Waal

9-01-2015|DOORTwan Teunissen

UPDATE 9 januari 2014: De komende dagen stijgt de waterstand op de Rijn opnieuw. De vandaag verwachte stand op 13 januari is 12.40 meter bij Lobith. Dit is nog lang geen serieus hoogwater, maar heeft wel tot gevolg dat onbekade delen van de uiterwaarden gaan overstromen. Muizen, mollen en miljoenen insecten zullen vluchten en voor vogels betekent dit een drijvend buffet.

Dwaalfilm: verdronken dieren

De kracht van de rivier is een ongekende oerkracht. Tijdens grote afvoeren met hoogwater spoelen zand en klei weg van de oevers of wordt er juist zand en klei afgezet. Opsommige plekken wordt de ondergrond letterlijk op de kop gezet. De kale ondergrond die achterblijft is daarna het ideale kiembed voor talloze bijzondere planten en het leefgebied van zogenaamde pioniersoorten.

Het grove grondverzet zal tijdens het hoogwatergolfje de komende dagen niet voorkomen. Maar wel heeft ook dit golfje een grote invloed op de natuur in de uiterwaarden. Insecten worden wakker geschud en vluchten voor hun leven, net als bijvoorbeeld muizen en mollen. Zij gebruiken stengels van distels of struiken als laatste reddingsboei. Vele zullen het niet redden. Maar de een zijn dood is... Meeuwen, roofvogels en andere dieren profiteren vanuit de lucht of langs de hoogwaterlijn van de vluchtende dieren. Overstroomde uiterwaarden zijn ook antrekkelijk voor grasetende vogels. Graslanden met een klein laagje water zitten vaak vol met verschillende soorten ganzen, eenden en zwanen.

Wie het zelf wil zien kan vanaf de dijken de uiterwaarden overzien. Enkele uiterwaarden die (deels ) zullen overstromen zijn de Erlcomse Waard, Stadswaard, westelijk deel Gendtse Waard, Klompenwaard, Ewijkse Plaat en Klompenwaard. 


Hoogwater
Hoogwater Gendtse Waard 2011