U bent hier

Hoogwatergolfje in de Grensmaas

13-01-2015|DOORARK Rewilding Nederland

Hoogwatergolf Grensmaas is niet hoog, maar wel breed. Op 10 januari passeerde in de Maas een hoogwatergolf, de tweede van dit winterseizoen. De afvoer was rond de 1.000 kuub per seconde. Dat is heel bescheiden, zeker vergeleken met het hoogwater van 1993, toen maar liefst driemaal zoveel water voorbij kwam. Een afvoer van rond de 3000 m3/sec treedt slechts heel af en toe op; de laatste ervoor was in 1926. Groot was dan ook de verbazing toen ruim een jaar later (1995) de waterstand opnieuw zo'n flinke uitschieter vertoonde.

Langs de Grensmaas, tussen Maastricht en Maasgouw, werd na deze hoogwaters vrij snel besloten om het smalle rivierbed te verruimen door middel van grindwinning, voor meer veiligheid bij hoogwater. Uiterwaard voor uiterwaard wordt momenteel afgegraven en teruggegeven aan de natuur, in het kader van het project Grensmaas. 

Bij het dorp Borgharen is de rivierverruiming inmiddels een feit en de natuurontwikkeling is begonnen. De kleine hoogwatergolven van deze winter laten zien dat de Maas vanaf nú vooral de breedte ingaat. De waterstand blijft vrij laag, maar een groot deel van het vergraven gebied loopt vol. Het is een wetland; vol met water- en moerasvogels, vooral ganzen. Er blijven genoeg droge delen over voor de runderen en paarden om naar toe te vluchten en de onvergraven delen van het natuurgebied liggen hoog en blijven droog, evenals het Maasdorp Borgharen.

Hoogwater Grensmaas januari 2015
Hoogwater Grensmaas januari 2015