U bent hier

Hermeandering Dviete voltooid

15-04-2015|DOORARK Rewilding Nederland

Het riviertje de Dviete in Letland meandert weer! Na twee maanden graven hebben heeft het riviertje de Dviete twee kilometer van haar oude rivierbed teruggekregen. In de jaren dertig van de vorige eeuw werd het riviertje gekanaliseerd. Ten behoeve van de landbouw moest de vallei ontwaterd worden en van af die tijd werd het water in een kaarsrecht keurslijf zo snel mogelijk afgevoerd. Tegenwoordig is de vallei van de Dviete een natuurpark en heeft landbouw niet meer de prioriteit.

 

Wat eens werd bedwongen mag nu weer vrijelijk haar eigen weg zoeken. De weg van een kanaal naar een rivier is in principe heel eenvoudig: letterlijk niets doen. Geholpen door natuurlijke obstructies zoals beverdammen of omgevallen bomen zorgt het stromende water er op den duur altijd weer voor dat wat recht moest zijn toch weer krom word. Echter de rivier heeft hier heel weinig verval en dus weinig eroderende werking. Het zou waarschijnlijk generaties duren voor de rivier weer natuurlijk meandert en de ontwaterende werking van het kanaal teniet is gedaan.

Graafwerk in de Dvietevallei

Door het nu uitgevoerde graafwerk loopt het rivierwater niet alleen weer mooi kronkelend door de vallei maar is de vallei ook aanmerkelijk natter geworden. Aan het einde van het hermeanderingstraject mond de rivier nu weer door een binnendelta uit in een meer. Hier vloeit het water nu breed uit in drie armen die door een 100 hectare groot rietveld lopen. Een dergelijk biotoop heeft een grote filterende werking. Voedseldeeltjes, die door het water meegevoerd worden, worden hier door filterende planten en diertjes opgegeten en omgezet in biomassa. Dit is weer een welkome voedselbron voor talloze dieren die het gebied rijk is. Kortom, de Dvietevallei is voor haar natuurlijke bewoners een stuk aantrekkelijker geworden.