U bent hier

Hermeandering Dviete is begonnen

26-01-2015|DOORARK Rewilding Nederland

Het graafwerk voor de hermeandering van het riviertje de Dviete in Letland is gestart! Afgelopen vrijdag ging de eerste schop in de grond. . ARK en het Letse Natuurfonds (LDF) werken langs de Dviete samen aan herstel van natuur in de Dvietevallei en ook het terugleggen van het riviertje in haar oude oorspronkelijke rivierbed.

Het graafwerk voor het terug brengen van de meanders in het riviertje de Dviete in het zuidoosten van Letland lieten lang op zich wachten. Eigenlijk hadden we al een jaar geleden willen beginnen met graven. Tegenstand van een grondeigenaar zorgde echter voor vertraging. Deze winter zorgde het gebrek aan vorst voor uitstel. Maar nu de bodem bevroren en hard is kunnen de graafmachines de riviervallei in.


Graafmachine graaft in riviervallei Dviete
Graafmachine graaft in riviervallei Dviete

Hoewel de terreinomstandigheden nog steeds moeilijk zijn, doet de grafmachine vlot zijn werk en heeft inmiddels een tempo van rond de 100 meter oever per dag. De eerste contouren van de meanders zijn inmiddels zichtbaar. De oude rivierloop wordt reliëfvolgend uitgegraven.  Dat levert verrassingen op, en zo kwam de kraanmachinist al tijdens de eerste dagen een meander tegen die niet op de tekeningen stond. In dit geval hebben we besloten van het ingetekende traject af te wijken en de meander te volgen. Vol verwachting klopt ons hart; het water in de rivier staat hoog en contouren van de nieuwe oevers bevinden zich nog voornamelijk onder water. Als het blijft vriezen, zal het riviertje blijven zakken en word er de komende dagen steeds meer zichtbaar van de meanders.


Graafmachine werkt hermeandering Dviete

 

De Dviete is een klein riviertje in het zuidoosten van Letland niet ver van de stad Daugava. In de jaren dertig werd de Dviete rechtgetrokken en de omliggende vallei ontgonnen. Tegenwoordig is de vallei een natuurpark. ARK en het Letse Natuurfonds (LDF) werken hier samen aan het herstel van natuur in de Dvietevallei. Door het kanaliseren en droogleggen was de voormalige natte natuur in het gebied namelijk compleet veranderd. Wat eens een open moeras van riet en natte graslanden was, is na een mislukte ontginning tot landbouwgrond voor een groot deel veranderd in een dichte jungle van wilgenstruiken en ruige vegetatie. De originele flora en fauna van het gebied heeft hierdoor een flinke klap gekregen maar is in delen waar de ingreep minder dramatisch was gelukkig nog steeds aanwezig.

Om de terugkeer van moeras en natte graslanden weer een kans te geven is naast de hermeandering van de rivier ook het gebied meer open gemaakt. Zo werd 100 hectare opslag van wilgen langs het hermeanderingstraject verwijderd. Zwaar werk dat voornamelijk met de hand moet worden gedaan vanwege de zachte natte bodem. Om er voor te zorgen dat wat open is ook grotendeels open blijft, lopen er 230, uit Nederlandse natuurgebieden afkomstige, wilde paarden en runderen. Door de nieuwe inrichting wordt de vallei makelijker toegankelijk voor grazers. De kuddes grazen en knabbelen er nu al lustig op los en maken veel gebruik van de lage, voorheen moeilijk toegankelijke, delen van het gebied. Het harde werk begint zijn eerste vruchten al af te werpen want de kuddes eten veelvuldig van de nieuwe uitlopers van achtergebleven boomstronken. Het natuurgebied blijkt nu al weer een aantrekkelijk landschap voor ernstig bedreigde poelsnip die een deel van de vallei, dat van struiken is ontdaan, in gebruikt heeft genomen als nieuwe baltsplaats.


Dviete
Dviete

Het Dviete hermeanderingsproject wordt gefinancierd door het Europese LIFE+ programma. Het project wordt uitgevoerd en mede gefinancierd door het Lets Natuurfond (LDF), ARK Natuurontwikkeling en de Latvian Environmental Foundation (LVAF).