U bent hier

Geocache Drielandenpark geopend

13-01-2015|DOORARK Natuurontwikkeling

Na de geocache ‘Beleef de Delta: Steur’ in de Delta, kun je nu ook geocachen in het Drielandenpark. Tijdens een geocache verkrijg je door het oplossen van raadsels en opdrachten bepaalde coördinaten, die je uiteindelijk naar een schat (cache) leiden. In het Drielandenpark ligt niet één cache, maar negen caches die samen de oplossing vormen voor de bonuscache, nummer 10. Je kunt de cache downloaden op je smartphone of via de computer.


Geocaching bij Vaals
Geocaching bij Vaals

De Drielandenparkcache is inmiddels al tientallen malen gelopen. Er staan enthousiaste commentaren op het weblog, zowel over de fraaie route als over het inhoudelijke verhaal. Dat een cache een verhaal vertelt komt vaker voor, maar een inhoudelijk natuurverhaal is veel zeldzamer. Gezien de positieve reacties, gaat ARK ook een geocache-route ontwikkelen in het Kempen~Broek.

De geocache neemt je mee door een uniek stuk Nederland. Het Drielandenpark, gelegen tussen de stedendriehoek Aken, Luik en Maastricht is een groen hart met grote landschappelijke waarde en rijke natuur van beekdalen, rivieren, bossen en oude cultuurlandschappen. Deze regio is het leefgebied van spectaculaire diersoorten zoals wilde kat, bever, das, wild zwijn en edelhert. ARK herstelt en versterkt hier sinds 2010 groene verbindingen en ontwikkelt er nieuwe natuur. Hiermee wordt het leefgebied van tal van dier- en plantensoorten sterk uitgebreid en kunnen nieuwe gebieden bereikt worden.

Door hellinggraslanden om te vormen tot natuur kan regenwater ter plekke langer worden vastgehouden in nieuw gevormde, kleine moerasjes. Rondom Wolfhaag ontspringen diverse kraakheldere bronbeekjes, met bijzondere planten zoals dotterbloemen en trilgraszegge. Bosranden en bosweides, die het hele jaar begraasd worden door Schotse hooglanders, worden gezien als zeer geschikt en oorspronkelijk leefgebied van hazelmuizen.
De gebieden van ARK zijn vrij toegankelijk. Men kan er vrij rondstruinen, ook buiten de paden.