U bent hier

Dynamische ontwikkeling in Klimaatbuffer IJsselmonde

24-03-2015|DOORARK Rewilding Nederland

Voor het eiland IJsselmonde zijn plannen gemaakt voor natuurontwikkeling en berging van water, de zogenaamde Klimaatbuffer IJsselmonde. Langs de Koedood in Rhoon zijn de plannen al uitgevoerd. Op dit moment zijn graafmachines aan het werk in de Zuidpolder bij Barendrecht.

Zuidpolder

De herinrichting van de Zuidpolder, van agrarisch naar een natuur- en recreatiegebied, staat al jaren op de agenda. Maar nu komt er schot in de zaak. In 2012 werd het gebied rond Landbouwmuseum De Kleine Duiker en een terrein ten oosten van de A29 al omgevormd tot een natuurlijk ingericht park. Dit jaar is in het oosten van de Zuidpolder een start gemaakt met de herinrichting van 40 hectare waterrijk natuurgebied. Het nieuwe natuurgebied ziet er nu nog uit als een kleiige kledderboel, maar binnen een paar maanden groeien er de eerste planten en zullen steltlopers zoals tureluur en kievit en andere tal van andere soorten hier een nieuw leefgebied vinden.

Graafwerkzaamheden in de Zuidpolder
Graafwerkzaamheden in de Zuidpolder

Koedoodzone

Wie wil zien hoe snel een nieuw natuurgebied zich kan ontwikkelen moet naar de Koedood. Het noordelijk deel van de Koedood bij de Rhoonse Baan is in 2013 vergraven en verbreedt en er is een eilandenrijk aangelegd. Bij zware regenval stijgt het waterpeil en komt een aantal eilandjes onder water te staan. Bruggen zijn speciaal ingericht om het leven in het water van dichtbij te bekijken en komen tijdens natte tijden avontuurlijk laag in het water te liggen. Twee jaar geleden waren de de eilandjes slechts kale zandhopen in het water. Nu zijn ze volledig begroeid en bieden ze rust, ruimte, voedsel en dekking voor water- en rietvogels.

Klimaatbuffer IJsselmonde

Beide gebieden, zowel de Zuidpolder van Barendrecht als de Koedoodzone op grondgebied van gemeente Albrandswaard maken deel uit van Klimaatbuffer IJsselmonde. Als blauwe ader in het landschap loopt een waterstroom, de Blauwe Verbinding genaamd. In de Zuidpolder is dit de Grote Duiker, die verderop overgaat in de Koedood en langs de nieuwbouwwijk Portland loopt. Deze Blauwe Verbinding vormt een belangrijke schakel tussen de Zuidpolder in Barendrecht en het Zuiderpark in Rotterdam en brengt schoon, zoet water naar de stad. Klimaatbuffer IJsselmonde kan als het veel regent extra schoon zoetwater vasthouden. Hiervan profiteert niet alleen de stad, maar ook boeren  die in droge tijden dit water kunnen gebruiken op hun akkers. Recreanten kunnen in beide gebieden kanoën, fietsen en wandelen.

Samenwerken

Het idee van klimaatbuffer IJsselmonde is afkomstig van het Wereld Natuur Fonds en ARK Natuurontwikkeling. Het plan voor een zoetwaterbuffer sluit perfect aan bij de bestaande plannen voor herinrichting van de Zuidpolder en de realisatie van de Blauwe Verbinding . Veel partijen zijn bij de projectontwikkeling betrokken geweest: gemeentes Barendrecht, Albrandswaard en Rotterdam, waterschap Hollandse Delta, Provincie Zuid-Holland en de voormalige Stadsregio Rotterdam. Ook heeft het ministerie van Infrastructuur & Milieu financieel bijgedragen aan de totstandkoming van klimaatbuffer IJsselmonde, om Nederland duurzaam voor de toekomst veilig en mooi te maken.