U bent hier

De Maashorst maakt zich klaar voor de wisent

1-12-2015|DOORARK Rewilding Nederland

In 2016 arriveren er wisenten in de Maashorst. Samen met taurossen en Exmoor pony’s gaan ze De Maashorst begrazen. De komende weken wordt gestart met de voorbereiding van het inrichten van een uitwengebied.

Wisent Kraansvlak
Wisent Kraansvlak Foto: Staffan Widstrand

‘Een groter natuurlijk hart, met meer ruimte voor natuurlijke processen en een wildere natuur’. Met dit plaatje in het hoofd, hebben de vier Maashorstgemeenten, Staatsbosbeheer, het Waterschap en ARK Natuurontwikkeling afspraken gemaakt over de inrichting en het beheer van De Maashorst. Het plan voor inrichting en beheer is door alle gemeenten vastgesteld, waardoor de uitvoering nu kan beginnen. Dat betekent onder andere dat De Maashorst zich klaar maakt om volgend jaar een nieuwe bewoner te verwelkomen: de wisent!

Samen met de tauros en de exmoor pony gaat de wisent De Maashorst begrazen en zorgen voor een gevarieerd beheer van het natuurgebied. In december wordt gestart  met de voorbereiding voor het inrichten van het uitwengebied. Dit is een gebied waar de eerste wisenten kunnen wennen aan kun nieuwe omgeving en de omgeving aan hen.

Begrazingsgebied
Begrazingsgebied Maashorst

Inrichting wengebied

Naar verwachting  worden er 13 wisenten geplaatst in een gebied van ongeveer 200 hecatre in het zuidoosten van de Maashorst. Het gebied tussen Weversweg, Udensedreef en de Grensweg wordt in december al ingericht. Dit betekent dat er aan de noordkant nieuwe rasters worden gezet. De Schotse hooglanders die nu in het gebied grazen worden uit dit gebied gehaald. Het uitwengebied is zo een tijdje vrij van grote dieren, zodat eventuele parasieten bij de komst van de wisenten verdwenen zijn. Het gebied blijft tot februari toegankelijk voor bezoekers. Er zijn echter enkele paden afgesloten vanwege het raster dat tijdelijk wordt geplaatst.

Entree wisenten in maart

In februari wordt het hele uitwengebied afgesloten voor publiek, omdat de wisenten naar verwachting in maart hun entree maken in De Maashorst. Ze komen uit het Kraansvlak in de Kennemerduinen en uit het buitenland. De wisenten krijgen een jaar de tijd om te wennen aan hun nieuwe Brabantse omgeving. In dit jaar zullen er excursies onder begeleiding plaatsvinden. Naar verwachting zal vanaf maart 2017 het gebied weer vrij toegankelijk zijn.

Overige uitvoering in overleg met gebruikers

Volgend jaar zal er een breed overleg starten met gebruikers van De Maashorst, zodat zij betrokken worden bij de inrichting en het beheer van het natuurgebied. Momenteel wordt er al samen met ruiters en menners gekeken naar een route voor deze groep. Ook met de hondenbezitters wordt binnenkort om de tafel gegaan over het inrichten van de hondenloslaatgebieden.