U bent hier

Dassen terug in het Kempen~Broek

25-09-2015|DOORARK Rewilding Nederland

De das is terug in het Kempen~Broek. Lange tijd was de das hier verdwenen, maar in 2015 – het Jaar van de Das – werden al meerdere dieren gezien op cameravalbeelden en in het veld. De das keert dus terug, maar nog maar mondjesmaat. Een op de vijf dassen sterft door aanrijdingen in het verkeer. Om de das definitief terug te laten keren in het Kempen~Broek heeft Das&Boom hier elf jonge dassen bijgeplaatst. ARK Natuurontwikkeling ontwikkelt er nieuwe natuur en zorgt voor veilige wegoversteken.

Das, foto: Bob Luijks
Das, foto: Bob Luijks

Natuurlijke kolonisatie

Ingesloten door kanalen en snelwegen was het Kempen~Broek lange tijd voor dassen moeilijk te bereiken. In omringende Brabantse beekdalen en in het Midden-Limburgse Leudal leven al wel eeuwenlang dassen. Pas recent zijn dassen teruggekeerd en is het Kempen~Broek weer een soort rijker. In het voorjaar van 2015 vonden stagiaires van het project Dood Doet Leven op cameravalbeelden het overtuigende bewijs. Ook anderen meldden waarnemingen van dassen. Bij de Krang werden sporen en een forse dassenburcht gezien; hier houden plaatselijke jagers de ontwikkeling nauwgezet in de gaten. Op wegen werden de eerste dode dieren gevonden: autoverkeer is dan ook nog steeds doodsoorzaak nummer één onder dassen.

Das in het Kempen~Broek, juni 2015

Opgevangen dassen terug naar de natuur

Jaarlijks sneuvelt één vijfde van het totaal aantal dassen in het verkeer. Bij onveilige verkeerssituaties worden daarom rasters en tunnels geplaatst. Jongen van moederdassen die toch zijn doodgereden, gaan soms zwerven. Gedreven door honger worden ze vaak uitgeput gevonden. In het voorjaar van 2015 zijn verschillende dassen bij Das&Boom en het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek gebracht. De dieren zijn ruim een half jaar verzorgd en nu oud genoeg om terug te keren naar de natuur. Elf van hen zijn naar het Kempen~Broek gebracht.

Uitzetten das, foto: Bob Luijks
Uitzetten das, foto: Bob Luijks

Door herintroducties aan het eind van de vorige eeuw heeft Das&Boom veel ervaring opgedaan met het effectief bijplaatsen van jonge verweesde dassen. In het Kempen~Broek zijn de jonge dassen nu uitgezet aan de randen van andere dassengebieden. Hier kunnen ze soortgenoten ontmoeten. De eerste maanden leven de dassen in een uitzetren met een kunstburcht. Nadat ze gewend zijn, wordt de ren opengezet en kunnen de dassen zelf op zoek naar voedsel, soortgenoten of een andere woonplek. Vaak stichten ze hierbij een nieuwe burcht op een hoge zandige plek. ARK stelt haar gebieden beschikbaar en faciliteert hiermee de terugkeer van dassen in het Kempen~Broek.

Verbinden van natuur

In het Kempen~Broek heeft ARK met steun van de provincie Limburg veel verbeterd voor marterachtigen, waaronder dassen en otters. Waar beken onder wegen door gaan, zijn loopplanken bevestigd en langs gevaarlijke wegen zijn rasters geplaatst. Beide maatregelen voorkomen veel aanrijdingen met dieren. Verschillende wegen zullen echter nog worden aangepast.

In het Kempen~Broek heeft ARK samen met een groot aantal partners een lint van natuurgebieden ontwikkeld. Runderen en paarden grazen er het hele jaar door. Dassen vinden hier in vochtige graslanden hun favoriete voedsel in de vorm van regenwormen, mestkevers en andere kleine dieren. Daarnaast ruimt de das veel andere zaken op als valfruit en aas.