U bent hier

Broedsucces raven Maasduinen

20-05-2015|DOORARK Rewilding Nederland

In het Natuurhistorisch Maandblad staat deze maand een artikel over de bijdrage van kadavers aan het broedsucces van raven in Nationaal Park De Maasduinen. In 2014 hebben raven voor het eerst sinds 1870 weer succesvol gebroed in Limburg.

Cameravalbeelden van de voorbeeldlocaties van Dood doet Leven in het nationaal park zijn voor de periode november 2013 tot en met 2014 door Elke Wenting (stagiair Dood doet Leven) onderzocht. Dit leverde maar liefst 1506 waarnemingen op van onder andere vos, bunzing, buizerd en raaf. De raaf was met maar liefst 71% de meest waargenomen diersoort. 

Succesvol jaar voor raven in Nationaal Park De Maasduinen

 

Het gedrag bij de kadavers is nader geanalyseerd. Hierbij viel op dat de raven in de periode van nestbouw (februari) veelvuldig werden waargenomen waarbij vlees werd gegeten, maar ook haren (nestmateriaal) en vlees werd verzameld. Dit laatste werd vermoedelijk verstopt als voedselvoorraad voor tijdens het broedseizoen.

Vanaf half maart werden gedurende een aantal weken (broedperiode) geen raven gezien. Vanaf begin mei werden beide dieren weer vaak werden waargenomen om de jongen te voeren.

Begin juni werd bekend dat ten minste één jonge Raaf het nest had verlaten.

Het volledige artikel uit het Natuurhistorisch Maandblad is hier te lezen.