U bent hier

BLOG: Themadag Groene Poort

2-06-2015|DOORARK Rewilding Nederland

Wat zijn ecosysteemdiensten? Hoe worden deze diensten, in een gebied wat civiel technisch is dichtgetimmerd en economisch van zeer belangrijke aard, ingepast? Om een idee te krijgen en een antwoord te formuleren op deze vraag is het tweede leerjaar Watermanagement van de Hogeschool Rotterdam op veldbezoek geweest bij het Educatief Informatie Centrum Mainport op de Landtong Rozenburg.

Onder leiding van Delta Talent is een gevarieerd programma opgesteld. Na een kort welkomstwoord was er voor diverse sprekers, welke nauw betrokken zijn bij het project, de tijd om vanuit hun vakdiscipline te spreken over het project.

Deze sprekers namen ieder de tijd om hun ervaringen te delen over wat er zoal komt kijken bij de organisatie en de uitvoering van dit project. Dit is nog eens verduidelijkt met enkele praktijkvoorbeelden welke elders worden toegepast. Zo werd al snel duidelijk dat er sprake was van een gecompliceerde belangenverstrengeling. Een van de mooiste (maar tevens een erg lastige) voorbeelden ging over het verkrijgen van geschikt materiaal, oftewel: puin.

Dit puin, hoofdzakelijk afkomstig van sloopprojecten en gemaakt van beton, wordt gebruikt om de zogenaamde “langsdammen”  aan te leggen. Deze langsdammen zorgen ervoor dat er een intergetijdengebied ontstaat tussen oever en dam. Deze gebieden zorgen voor een geschikte omgeving waarin de ecologie zich verder kan ontwikkelen. Wat weer een positief effect heeft voor het terugkeren van diverse vissoorten.

Groene Poort
Groene Poort

Sloopbedrijven, welke over het algemeen hun puin inleveren bij verwerkingsbedrijven, gaven niet zomaar toe op de vraag of zij hun puin niet wilden doneren aan dit project. Simpelweg omdat zij daarbij inkomsten mislopen.  Het puin wat geschikt is voor het aanleggen van de langsdammen is ook geld waard wanneer dit ingeleverd wordt bij puinverwerkingsbedrijven. Enige vorm van goede wil is bij de leveranciers van puin toch wel noodzakelijk.

Na enkele van deze voorbeelden, niet enkel gericht op de uitvoering maar ook zeker in op het gebied van beleid en toekomstperspectieven, was het tijd om eens nader kennis te maken met het gebied waar het allemaal om draait. Een korte wandeling over de Landtong, door het gebied de Groene Poort gaf een prima indruk over het gebied. Goed te zien was ook het eerste stuk langsdam dat als test is aangelegd.

De nabije toekomst vraagt om een secuur monitoringsprogramma om de effecten rondom deze langsdam in kaart te brengen. Hierbij moet worden gedacht aan de ecologische ontwikkelingen, maar ook aspecten als slibafzet, doorstroming en dergelijken zijn zeer belangrijke parameters.

Het toekomstperspectief schetst het beeld dat er over een jaar of 10 (medio 2025) een groene, ecologisch ontwikkelde zone, van maar liefst 5 kilometer is gerealiseerd. Wie in kansen denkt, heeft al snel door dat deze innovatieve gedachte een zeer positieve bijdrage kan leveren in onze samenleving.

Jorrit Mies
Tweedejaars student Watermanagement, Hogeschool Rotterdam