U bent hier

BLOG: Delta Talent Themadag Oude Maas

1-06-2015|DOORARK Rewilding Nederland

Op 20 mei 2015 zijn wij, studenten van de opleiding Landscape and Environment Management van Hogeschool Inholland Delft, op excursie gegaan in het gebied rond de Oude Maas. We verzamelden bij het metrostation Poortugaal. Onder begeleiding van Elma Duijndam en Ineke van Dort (ARK Natuurontwikkeling) fietsten we naar een dijkpost van het Waterschap Hollandse Delta, waar we met koffie en gebak werden ontvangen. Hier kregen we 2 presentaties die zeer nuttige informatie gaven over het gebied waar wij die middag doorheen zouden fietsen, lopen en varen. Als eerste was Marius Teeuw van Rijkswaterstaat aan het woord. We vonden het heel interessant om te horen hoe de KRW (Kaderrichtlijn Water) invloed uitoefent op de kwaliteit van de omgeving door verbetering van de waterkwaliteit. In het gebied Klein Profijt heeft Rijkswaterstaat beschermingswallen geplaatst om het biezengors (een soort riet op een verhoogde bodem) te beschermen tegen de werking van golfslag. Nu kan er weer natuurlijke slibafzetting plaatsvinden door de getijdenwerking die in dit gebied actief is. Het biezengors is het eerste successiestadium van wilgenbos.

De tweede lezing werd verzorgd door Martin Brouwer van Waterschap Hollandse Delta. Hij vertelde over de taken van het waterschap, de opbouw van een dijk en over het project Ruimte voor de Rivier. Daarna fietsten we naar Klein Profijt, waar Niels Godijn namens het Zuid Hollands Landschap ons meenam voor een wandeling door het gebied. Klein Profijt is een uniek zoetwatergetijdengebied en er komen bijzondere plant-en diersoorten voor, zoals ijsvogels, lepelaars, kleine karekieten en bevers. We zagen de zeldzame spindotterbloem. Ook zagen we de resultaten van de projecten die daar uitgevoerd waren in verband met de KRW.

Delta Talent Themadag Oude Maas
Delta Talent Themadag Oude Maas

Na de wandeling voeren we met de pont naar Oud-Beijerland en fietsten we naar bezoekerscentrum Klein Profijt. Hier liepen we met gids Merijn van den Hoogenhoff het natuurgebied De Staart in. Het landschap wordt er gevarieerd gehouden door Konikpaarden en Schotse Hooglanders. Dit was goed te merken omdat er veel ruige begroeiing was, waar wij ons een pad doorheen moesten banen. Het was tevens een mijnenveld van uitwerpselen, waar sommige medestudenten het slachtoffer van werden doordat zij niet goed naar de grond keken. Onderweg groeide er een opvallende plant langs het pad, de Grote Klit. Deze plant verspreidt zich via zaden die met haakjes aan de vacht van de runderen blijft haken. De runderen volgen de paden, waardoor de zaden vanzelf ergens op de route worden afgezet en zo komen alle Grote Klitten langs de rand van het pad terecht! Bij het water kwamen we wilgen tegen met afgevreten schors, daarin zat een rups van de wilgenschorsvlinder.

Terug bij het bezoekerscentrum zetten wij de hoogtepunten van de dag op een rijtje. De gidsen nodigden ons van harte uit om tijdens een discussie na te denken over de verschillende soorten natuurbeleid. Op de terugweg zagen we, nét voor de overtocht nog vier lepelaars in het water staan, en met de verrekijker zagen we ze wegvliegen. We vonden het een leuke en zeer leerzame dag! Vooral door de afwisseling van lopen, fietsen en varen door twee verschillende natuurgebieden waarbij de projecten, die in de presentaties die ochtend uitgelegd werden, goed te zien waren in de praktijk.

Saskia Tromp en Jop van Rooden
Studenten Landscape & Environment Management, Hogeschool Inholland, Delft