U bent hier

Bijzondere soorten profiteren van Limburgs natuurbeleid

19-11-2015|DOORARK Rewilding Nederland

Het Limburgse natuurbeleid werpt vruchten af. Leefgebieden zijn hersteld en zeldzame, bijzondere dieren laten zich zien in Limburgse natuurgebieden. De wilde kat is terug in Zuid-Limburg en de kraanvogel profiteert van het herstel van moerassen in het Kempen~Broek. ARK Natuurontwikkeling presenteerde op 19 november de resultaten van gebiedsontwikkeling in het Drielandenpark en Kempen~Broek en van 10 soortbeschermingsprojecten.

Limburg rijk aan soortenVandaag overhandigde Wouter Helmer van ARK Natuurontwikkeling het rapport ‘Limburg rijk aan soorten’ aan gedeputeerde Patrick van der Broeck. In het rapport staan de resultaten van vijf jaar werk door ARK aan gebiedsontwikkeling in het kader van het provinciaal meerjarenprogramma plattelandsontwikkeling van de provincie Limburg . Onderdeel hiervan zijn  tien soortbeschermingsprojecten. De aanwezigheid of verwachte komst van deze tien soorten laat zien dat de natuur in delen van Limburg zich goed herstelt.  En daarvan profiteren vele plant- en diersoorten.

De zeldzame hazelmuis is de kers op de taart van gerealiseerde verbindingen, waarvan ook grauwe klauwier profiteert. De wilde kat is het boegbeeld van Zuid-Limburgse bossen met natuurlijk begraasde bosranden geworden. En de kraanvogel het kroonjuweel van doorstroommoerassen in het Kempen~Broek op de grens van Vlaanderen, Limburg en Noord-Brabant. Dat blijkt uit de rapportage ‘Limburg rijk aan soorten’ die vandaag is overhandigd aan Patrick van der Broeck, gedeputeerde van de provincie Limburg.

Gedeputeerde Van der Broeck neemt het rapport 'Limburg rijk aan soorten' in ontvangst
Gedeputeerde Van der Broeck neemt het rapport 'Limburg rijk aan soorten' in ontvangst

Niet alleen planten en dieren profiteren van het werk van de provincie Limburg, ARK en andere organisaties in de regio. Bewoners en recreanten genieten van deze spectaculaire natuur. Op de Loozerheide is een fantastisch uitkijkpunt gerealiseerd om vogels te bekijken.

Zeldzame geelbuikvuurpad en hazelmuis profiteren van natuurontwikkeling

Rondom Vaals is de geelbuikvuurpad, een van de zeldzaamste amfibieën van Nederland, terug gebracht. Dit kon dankzij herstel van bronnen en beekjes. Schotse hooglanders zorgen met hun hoeven voor kleine modderpoeltjes die geschikt zijn als voortplantingsplek.

Geelbuikvuurpad
Geelbuikvuurpad, foto: Jordi Strijdhorst

De natuurbegrazing met runderen is extensief. Daardoor krijgen struiken weer een kans om op te groeien en ontstaan weelderige natuurlijke bosranden.  Dankzij behoud van bestaande  en aanplant van nieuwe heggen in het gebied krijgen hazelmuizen nieuw leefgebied. De eerste hazelmuizen hebben deze plekken dan ook al gevonden. Maar ook de zeldzame grauwe klauwier gebruikt de struwelen om te broeden en de teruggekeerde boommarter kan heggen en graften gebruiken om zich te verder te verspreiden.

Limburg klaar voor komst van kraanvogel en otter

Uit het rapport blijkt dat Limburg klaar is voor terugkeer van de otter. Dankzij ontwikkeling van natte natuur in het Kempen~Broek, maar ook elders zoals langs de Grensmaas en langs beken is er weer voldoende moeras en bovendien is er schoon water met voldoende vis. Kruisingen van wegen en beken zijn aangepakt zodat otters veilig de wegen kunnen passeren.

Kraanvogels foto Carsten Linde
Kraanvogels, foto: Carsten Linde

Van de nieuwe natte natuur in het Kempen~Broek, en van de herstelde Peelvenen zal de kraanvogel profiteren. Verwacht wordt dat de kraanvogel in de nabije toekomst  in Limburg zal broeden.

De resultaten zijn terug te lezen in het rapport ‘Limburg rijk aan soorten’.