U bent hier

Bijeenkomst internationale Steurenplatform

23-01-2015|DOORARK Natuurontwikkeling

In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam was deze week de eerste officiële bijeenkomst van het ‘Rhine sturgeon platform’. Tijdens de bijeenkomst, die georganiseerd werd door het Wereld Natuur Fonds (WNF), ARK Natuurontwikkeling en 'The Society to save the Sturgeon', werden overheden, visserijsector, natuurbeschermingsorganisaties en (water-)beheerders geïnformeerd over het werk aan de toekomst van de steur in onze wateren. Daarnaast werden toekomstige stappen en plannen toegelicht en uitgebreid bediscussieerd. Ook werden mogelijkheden voor onderzoek en maatregelen voor het behoud en herstel van de Europese, of Atlantische, steur (Acipenser sturio) in de Nederlandse rivieren, besproken.

Naast een hoge opkomst van Nederlandse zijde, waren ook de Duitse en Franse collega's goed vertegenwoordigd. In Europa wordt hard gewerkt aan de terugkeer van de steur die in de vorige eeuw in Nederland is uitgestorven door oorzaken als vervuiling en overbevissing. Behalve een kweekprogramma met de laatste populatie Atlantische steuren in de Franse rivier Gironde, zijn er nieuwe uitzetprogramma’s ontwikkeld in Duitsland en zijn de eerste stappen gezet in Nederland.

Twee jaar geleden zette ARK, samen met het Wereld Natuur Fonds en Sportvisserij Nederland, 47 jonge steuren uit in de Nieuwe Maas bij Rotterdam en Waal bij Nijmegen. Daarmee zwommen er voor het eerst in 50 jaar weer Europese steuren in Nederlandse wateren.