U bent hier

Beheer samen, leer samen

31-03-2015|DOORARK Rewilding Nederland

Ruim 70 personen uit Vlaams en Nederlands Limburg die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het RivierPark Maasvallei, namen deel aan cursusdag ‘Beheer samen, Leer samen!’. Deze werd op  27 maart 2015 georganiseerd door de samenwerkende natuurorganisaties  langs weerszijden van de Grensmaas. Dit is het traject (50 km) tussen Maastricht en Thorn, waar de Maas een grensrivier is. De belangstelling voor deze eerste cursusbijeenkomst over natuurlijke begrazing was buitengewoon groot. Onder de deelnemers waren o.a. natuurbeheerders, boswachters, (toekomstige) kuddebeheerders, rivierbeheerders en Maasgidsen.

In het Vlaams Nederlandse RivierPark Maasvallei worden honderden hectares rivieroever omgevormd tot een aaneengesloten natuurontwikkelingsgebied . De ambitie is om op termijn 2500 hectare grensoverschrijdende riviernatuur te realiseren na uitvoering van rivierverruimingsmaatregelen en grindwinning.  Anno 2015 is op deze wijze reeds 1100 hectare natuur ontwikkeld.

Uitgangspunt bij de natuurontwikkeling langs de Maas is het herstel van het natuurlijke rivier-ecosysteem. Processen die hierin een sleutelrol vervullen zijn erosie en sedimentatie, (rivier)kwel en begrazing. Hun samenspel zorgt voor een beeldschoon natuurlandschap met een rijke flora en fauna. 

Natuurorganisaties in Vlaanderen en Nederland zoals Limburgs Landschap, Natuurpunt  Staatsbosbeheer,  Natuurmonumenten, FREE Nature en ARK hebben de nodige jaren ervaring  met natuurlijke begrazing. In het  RivierPark Maasvallei zoeken zij mede op initiatief van Regionaal Landschap Kempen en Maasland meer en meer de samenwerking op, nu de afzonderlijke natuurterreinen aaneen beginnen te groeien en de konikpaarden  en gallowayrunderen de rivier kunnen gaan oversteken.

Het uiteindelijke streven is de ontwikkeling van één aaneengesloten grensoverschrijdende begrazingseenheid, waarin grazers vrij kunnen rondtrekken.  Om deze kuddes goed te managen is het van belang dat de natuurorganisaties – ondanks verschillen in wetgeving  (veterinair en Natura 2000) en praktische aanpak – zo veel mogelijk de zelfde lijn gaan volgen en dat voorlichters van deze organisaties eenzelfde boodschap uitdragen.

De cursus ‘Beheer samen, Leer samen’, mede georganiseerd door Regionaal Landschap Kempen en Maasland, draagt bij hieraan.  Deze eerste keer stonden twee lezingen, een excursie in Borgharen  en het proeven van wildernisvlees op het programma. Ook kregen de cursisten leesstof mee.