U bent hier

Wouter Helmer legt directietaken neer

14-12-2014|DOORARK Rewilding Nederland

Per 1 januari 2015 zal er een verandering optreden in de directie van ARK Natuurontwikkeling. Vanaf die datum zal Wouter Helmer zijn managementtaken neerleggen om meer tijd beschikbaar te hebben voor innovatieve projecten en voor Europese natuurontwikkeling. In onderstaande brief licht Wouter deze keuze toe. De samenstelling van de directie binnen ARK Natuurontwikkeling wijzigt daardoor. De Raad van Toezicht van ARK heeft besloten dat ARK met een eenhoofdige directie verder gaat. Petra Souwerbren, nu reeds directielid, zal deze functie vervullen. Wij vertrouwen op een constructieve voortzetting van ons werk in samenwerking met vele partners.

 

Geachte relatie,

Het is een enerverende tijd voor natuurontwikkeling in Nederland en Europa. Het is nog geen vier jaar geleden dat mede op initiatief van ARK de stichting Rewilding Europe werd opgericht. Sindsdien maken beide organisaties een stormachtige ontwikkeling door. ARK als het gaat om gebiedsontwikkelingen in Nederland en het verleggen van grenzen voor wilde natuur. Rewilding Europe ontpopt zich ondertussen als toonaangevende organisatie in een nieuwe Europese natuurbeweging. 

In deze periode was ik zowel mededirecteur van ARK als rewilding director in het Europese initiatief. Een dubbelfunctie die ik per 1 januari 2015 zal beëindigen. Ik zal dan mijn taken als ARK-directeur overdragen en mij concentreren op het Europese natuurontwikkelingswerk. Het zwaartepunt in mijn werk komt dan weer te liggen bij datgene wat ik het liefst doe, namelijk het ontwikkelen van vernieuwende natuurconcepten.

Ik blijf in een inhoudelijke rol verbonden aan ARK en zal met ARK als partner van Rewilding Europe vier dagen per week als Rewilding director gaan werken en tevens de inbreng van ARK in Rewilding Europe coördineren. Daarnaast zal ik 1 dag per week de ARK-directie adviseren bij innovaties en strategische discussies, alsmede bij grensoverschrijdende natuurontwikkelingsprojecten in Limburg.

Wat ooit begon als een tegendraadse actie op enkele hectares in de Millingerwaard, heb ik zien uitgroeien tot een volwassen stroming binnen de Nederlandse natuurbescherming. Dat dit gedachtengoed nu op Europese schaal veel weerklank vindt en tot veelbelovende initiatieven op het hele continent leidt, is een fantastische ontwikkeling, waarvoor ik me de komende jaren met groot enthousiasme zal inzetten. Ik ben ervan overtuigd dat wij in Nederland kunnen profiteren van de ervaringen elders en ook daaraan zal ik mijn steentje bijdragen.

Ik spreek de hoop én verwachting uit dat we de plezierige en vruchtbare samenwerking van de afgelopen jaren ook in de toekomst kunnen voortzetten.

Met vriendelijke groet,

Wouter Helmer