U bent hier

World Fish Migration Day

21-05-2014|DOORARK Rewilding Nederland

Bezoekers van het driedaagse stoomevenement Dordt in Stoom kunnen een gigantische steur tegenkomen. Op 24 mei 2014 is de World Fish Migration Day (Wereld Vismigratiedag) en daarom vragen het Wereld Natuur Fonds, ARK Natuurontwikkeling, en Sportvisserij Nederland, met een 7,5 meter lang beeld van een gigantische steur aandacht voor trekvissen in het algemeen en de steur in het bijzonder. Deze Kamper Steur ligt normaal gesproken in de IJssel bij Kampen, maar wordt nu als aandachtstrekker ingezet tijdens het stoomfestival van 23 tot en met 25 mei in Dordrecht. De Steur wordt geplaatst op het dek van educatieschip De Reinwater en zal daarop ook meevaren tijdens de Vlootschouw, het openingsnummer van Dordt in Stoom.

World Fish Migration Day

Veilige trekroutes en verbindingen tussen rivieren en zee zijn noodzakelijk voor gezonde visbestanden en rivieren. Daarom wordt op 24 mei de World Fish Migration Day (WFMD) gehouden. Dit internationale initiatief vraagt aandacht voor het belang van open riviersystemen en voor trekvissen als zalm, zeeforel, paling en steur. Soorten die migreren tussen de zee en de rivieren worden vooral bedreigd door barrières als stuwen, dammen en sluizen, gebouwd voor waterbeheer, waterkracht en drainage. Ook ontbreekt het vaak aan foerageer- en paaiplaatsen.

World Fish Migration Day tijdens Dordt in Stoom in Dordrecht

Festival Dordt in Stoom

Op World Fish Migration Day worden wereldwijd lokale evenementen georganiseerd. De dag start in Nieuw-Zeeland en eindigt als de zon aan de westkust van Noord-Amerika ondergaat. In Nederland vinden op verschillende plaatsen in het land activiteiten plaats. Tijdens het festival Dordt in Stoom in Dordrecht vragen het Wereld Natuur Fonds, ARK Natuurontwikkeling en Sportvisserij Nederland aandacht voor passeerbare verbindingen tussen zee en rivier en kunnen bezoekers alles te weten komen over de terugkeer van de Atlantische steur in Nederland. Locatie: Riedijkshaven in het centrum van Dordrecht Tijd: Zaterdag 24 (World Fish Migration Day) en zondag 25 mei van 10:00 tot 17:00 uur.

Trekvissen en open verbindingen

Eén van de centraal staande trekvissen is de steur. Nadat het laatste exemplaar in 1952 werd opgevist bij Tiel, is deze oeroude vis weer terug in de Nederlandse wateren. In mei 2012 werden 47 Atlantische steuren uitgezet in de Nieuwe Waterweg bij Rotterdam en in de Waal bij Nijmegen. Deze eerste vissen zijn voorzien van een zender die het mogelijk maakt hen te volgen. De bedoeling is dat er de komende jaren nog meer steuren uitgezet worden.

Dwaalfilm.eu: De steur en het Haringvliet

Voor trekvissen als de steur is een open verbinding tussen Rijn en Noordzee een levensvoorwaarde. Steuren worden geboren op de rivier en groeien op in de overgang tussen rivier en zee. Volwassen vissen trekken naar zee. Tegen de tijd dat de biologische klok op voortplanten springt, keren ze terug. Nauwelijks gehinderd door stuwen, sluizen of dammen, kunnen zij via de Nieuwe Waterweg en straks het Haringvliet, hun paaiplaatsen verder stroomopwaarts bereiken. Als het Haringvliet straks op een kier staat, groeien de kansen voor trekvissen fors. Maar ook vele andere soorten profiteren van het herstel van de zoet-zout overgang en het bijbehorende leefgebied. Meer informatie: www.worldfishmigrationday.com en www.steureninnederland.nl.