U bent hier

Wespendieven in het Kempen~Broek en Het Groene Woud

13-10-2014|DOORARK Rewilding Nederland

De wespendief is een icoon van nationaal landschap Het Groene Woud en GrensPark Kempen~Broek. Er leven veel wespendieven in de vochtige bossen. Het gaat om een belangrijk deel van de Nederlandse populatie.

ARK Natuurontwikkeling heeft opdracht gegeven om de ecologie van de wespendief in de vochtige loofbossen in 2013-2015 te onderzoeken. Het is een toegepast onderzoek met subsidies van de provincies Limburg en Noord-Brabant. Met de resultaten willen de onderzoekers beheerders en beleidsmensen informeren over het beheer in de wespendief-biotoop: wat kun je beter wel of niet doen, wat is de mogelijke invloed van bosomvorming, verdroging en vernatting, toenemende recreatie, maïsteelt, boomkwekerijen, extensief graslandbeheer, enzovoort.

Meer over het onderzoek in de tweede nieuwsbrief.