U bent hier

Vervolg werk Beuningen

28-02-2014|DOORARK Rewilding Nederland

Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en ARK Natuurontwikkeling werken in de Beuningse uiterwaarden samen aan veilige en natuurlijke uiterwaarden. Dit project is onderdeel van het landelijke programma Stroomlijn van Rijkswaterstaat. In de Beuningse uiterwaarden moet de rivier meer ruimte krijgen om hoogwater op te vangen en de doorstroming van de Waal te bevorderen. Eind juli vorig jaar zijn bomen en struiken in de stroombaan - de plek waar de rivier bij hoogwater het hardst stroomt - verwijderd. Het vervolg van het werk start begin maart 2014.

Vorig jaar is de afronding van het werk uitgesteld omdat in een deel van de Beuningse Uiterwaarden kamsalamanders leven. Deze bijzondere beschermde soort was in de nazomer van vorig jaar naar overwinteringsplekken op het land getrokken, waardoor het werk niet afgemaakt kon worden. Dit voorjaar hebben de dieren hun voortplantingspoel weer opgezocht. Met een positief advies van de amfibiedeskundige en de benodigde vergunningen in de hand, kan nu weer op het land gewerkt worden. De voorbereidingen voor de afronding van het werk starten begin maart 2014. Het werk zelf start in april 2014.

De voorbereiding

Het broedseizoen begint half maart. Om te voorkomen dat vogels op het deel waar gewerkt wordt gaan broeden, worden begin maart ritselfolie en vogelverschrikkers geplaatst. Met name in het gebied tussen de toegang naar de buizenhandel in de Staartjeswaard en de toegang naar de voormalige steenfabriek in de Bunswaard. Hierdoor kunnen de vogels hun broedplaats vinden in het overige deel van het gebied.

De werkzaamheden

Begin april start het werk. Dan worden de vlakten gefreesd om te voorkomen dat de wilgen die vorig jaar gezaagd zijn weer gaan uitgroeien. Het transport loopt vanaf de Waalbanddijk via de Distelakkerstraat naar de van Heemstraweg vervolgens via de Schoenaker naar de A73. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Van den Broek BV. Het kan zijn dat het werk moet worden onderbroken als het terrein door veranderende weersomstandigheden te nat wordt.

De Klimaatbuffer

De Klimaatbuffer is een stukje geul dat gegraven wordt vooruitlopend op de aanleg van een 2,5 kilometer lange geul. Deze geul zal in de toekomst als onderdeel van het project “Weelde in de Beuningse Uiterwaarden” aangelegd worden om bij hoogwater nog meer water te kunnen afvoeren. ARK Natuurontwikkeling realiseert de Klimaatbuffer. Het werk aan de Klimaatbuffer vindt aansluitend plaats op het grondwerk van het programma Stroomlijn. Dit betekent efficiënt werken op het gebied van rooiwerk en grondverzet: een win-win situatie dus.

Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot half juli.