U bent hier

Themadag Dviete

3-06-2014|DOORARK Rewilding Nederland

Op woensdag 28 mei 2014 verzorgde ARK Natuurontwikkeling een themadag 'natuurlijke begrazing' in het Dviete natuurgebied in Letland. 30 belangstellenden kwamen op deze informatieve dag af die geheel in het teken stond van begrazing als natuurlijk proces.

Het is al weer 7 jaar geleden dat de eerste grazers arriveerden in de vallei van de Dviete rivier. Met een kudde van 128 runderen en 132 konikpaarden heeft Dviete inmiddels al een van de grootste kuddes in Letland! De kuddes vormen een natuurlijk onderdeel van de soortenrijke natuur, waar op dit moment de (blauwe) Siberische iris volop bloeit en de poelsnippen weer baltsen. Door de begrazing is in de vallei een nieuwe baltsplaats ontstaan die dit jaar weer groter geworden is.

In tegenstelling tot wat we in Nederland gewend zijn, is het Dviete natuurgebied bijna geheel in particulier eigendom. Tientallen eigenaren hebben hun gronden aaneengesloten en vormen samen een begraasbaar gebied van rond de 500 hectares. Hoewel het gebruik van de gronden wettelijk is beperkt, is meedoen aan het natuurlijke begrazingsproject geheel vrijwillig! Onder de deelnemers aan de themadag waren dan ook veel grondeigenaren. Deze mensen blijken bijzonder geïnteresseerd want het gaat natuurlijk over hun grond, maar ook de kuddes worden gezien als collectief eigendom. Thema’s die tot de verbeelding spraken waren het Letse runderkruisingsproject (vergelijkbaar met het Tauros-project) dat als doel heeft een zo goed mogelijk aan de Letse omstandigheden aangepast rund te fokken, de sociale kudde-opbouw en het herkennen van het sociale gedrag van de dieren.

Met het rustieke informatiecentrum van het park als uitvalsbasis, was het een prachtige dag voor groen, grazers en alles wat daar bij hoort. Na afloop merkten enkele deelnemers spontaan op dat ze het een bijzonder boeiend en leerzame dag hadden gevonden. Een mooi compliment, want Letten laten zich niet zo snel uit!