U bent hier

Symposium Dood doet Leven

3-11-2014|DOORARK Rewilding Nederland

Sinds 2012 werkt ARK Natuurontwikkeling samen met de natuurorganisaties Stichting Limburgs Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Stichting Limburgs Landschap vzw (B) in Limburg aan het project Dood doet Leven. Dit is een project waarin het belang van grote dode dieren in het ecosysteem onder de aandacht komt.  De voorbeeldgebieden smaken naar meer. Op 30 oktober is tijdens een symposium met elkaar gesproken over nadere afstemming van natuur- en wildbeheer op de aasetergemeenschap.

In samenwerking met wild- en wegbeheerders wordt in Limburg in een aantal voorbeeldgebieden gestorven wild teruggebracht naar de natuur. Aangereden grote dode hoefdieren, zoals reeën en zwijnen, krijgen er hun laatste rustplaats. De resultaten hiervan zijn spectaculair: van een vale gier in een mergelgroeve tot Limburgs eerste broedgeval van raven in 140 jaar. Sinds 2008 zijn in België, Duitsland en Nederland 71 soorten vogels en zoogdieren foeragerend op of bij kadavers waargenomen.

Succesvol jaar voor raven in NP De Maasduinen

De voorbeeldgebieden smaken (voor aaseters) letterlijk naar meer. Vanuit Dood doet Leven werd in Limburg een symposium georganiseerd waarbij natuurorganisaties, wildbeheerders, ecologen en kuddebeheerders met elkaar hebben gesproken om onze omgang met dode wilde (hoef)dieren en wildlevende paarden en runderen beter af te stemmen op de aasetergemeenschap.

Uitgangspunt van het symposium was om de overeenkomsten te zoeken waarmee gezamenlijk  meer ruimte voor grote dode dieren kan ontstaan. Onderwerpen die werden besproken waren onder andere: kadaverkringloop, gewervelde en ongewervelde aaseters, ruimte creëren voor dode grote grazers in grote, robuuste natuurgebieden; natuurbestemming van aangereden wild  en stappen zetten naar loodvrije patronen zodat ontweidsel kan blijven liggen zonder kans op loodvergiftiging.

Samengevat zien de deelnemers het belang in van grote dode dieren voor de natuur (mogelijk ook paard en rund). Om vergifting van aaseters te voorkomen is toepassing van loodvrije munitie een logische keuze. Dit kan samen met onbedekt laten liggen van ontweidsel. Dit geldt ook voor aangereden dieren (o.a. reeën) mits er aandacht is voor spreiding in ruimte en tijd. Het is belangrijk om bovenstaande in de praktijk te brengen (zonder toename van regelgeving, maar wel met duidelijke afspraken), mits wordt voldaan aan veterinaire monitoring en wordt gecommuniceerd naar het publiek.

De presentaties, notitie over loodvrije kogelpatronen en een overzicht van de aaskeverfamilies zijn te vinden op website Dood doet Leven.