U bent hier

Stagiaires 2014

22-05-2014|DOORARK Rewilding Nederland

Zoek je een onderzoeks- of stageplaats in een van de ARK of Rewilding Europe projecten dan bestaan hiervoor mogelijkheden. Naast de hieronder weergegeven mogelijkheden, ontstaan er geregeld nieuwe plaatsen, of wellicht heb je zelf een goed idee. Zoek je meer informatie over de stage- of onderzoeksplek neem dan direct contact op met de betrokken ARK-medewerker. Is je interesse van algemener aard stuur dan een e-mail naar Frank Zanderink. Er wordt dan gekeken of er ook andere mogelijkheden zijn.

Er zijn géén zogenaamde snuffelstages mogelijk bij ARK. ARK gaat er vanuit dat na afloop van de stage / onderzoek er een product “af” is. Dit kan zijn een onderzoeksrapport, een gebieds- of vegetatiekaart of bijvoorbeeld een inventarisatieverslag. Lees hier welke criteria ARK en Rewilding Europe hanteren voor het lopen van onderzoeksstages.

Zoek je een (snuffel-)stageplek die vooral gericht is op het beheer en inzet van runderen en paarden in Nederland neem dan contact op met Tanja de Bode van FREE Nature.

Wisentenonderzoek
In het Kraansvlak, onderdeel van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, doen studenten onder begeleiding van wetenschappers het hele jaar door onderzoek naar wisenten. Onderzocht wordt onder andere het terreingebruik van de dieren, hun gedrag naar elkaar en naar andere diersoorten en mensen toe, de voedselkeuze van de wisenten en het effect van de aanwezige wisenten op (de begroeiing in) het terrein. Voor meer informatie over stageplaatsen bij het wisentenproject kunt u contact opnemen met Yvonne Kemp.

Met regelmaat zijn er binnen projecten stages en afstudeertrajecten mogelijk, die gericht kunnen zijn op natuurmonitoring, begrazingseffecten en buitenlandse stages.

Natuurmonitoring in de Gelderse Poort
• Inventarisatie van stroomdalplanten in samenwerking met de Flora- & Faunawerkgroep Gelderse Poort.
• Kartering libellen en vlinders in Gelderse Poort (andere soortgroepen zijn in overleg mogelijk)
• Inventarisatie van voorkomen otter in Gelderse Poort en IJsselgebied, met behulp van fotovallen.
• Onderzoek naar vogels en zoogdieren die profiteren van kadavers/aas.
Voor meer informatie over stageplaatsen bij de Gelderse Poort projecten kunt u contact opnemen met Bart Beekers.

Buitenlandse stages

REWILDING EUROPE

Internship opportunities in the Danuba Delta and Southern Carpatians (Romania), Velebit (Croatia), Western Iberia (Spain/Portugal), the Eastern Carpathians (on the border between Poland, Slovakia and Ukraine) and the Thracian Mountains (Bulgaria).

There are also possibilities for short internships at Kresna Gorge (Bulgaria) for the following target species: griffon vultures, Egyptian vultures, fallow deer, golden eagle, lanner falcon, wolf and tortoises.

ARK in Europa

• Terreingebruik en foerageergedrag van koniks in Vitinu Plavas (Letland).

Ben je geïnteresseerd in één van deze mogelijkheden, neem dan contact op met Frank Zanderink.