U bent hier

Otters bijgeplaatst

8-05-2014|DOORARK Rewilding Nederland

Nijmegen, 8 mei 2014  In natuurgebied de Gelderse Poort worden vier otters bijgeplaatst om de genetische basis van de landelijke otterpopulatie te versterken. De eerste twee dieren kregen vanavond de vrijheid. De otters komen uit verschillende Duitse wildparken en zijn genetisch niet verwant aan de otters in Nederland. De afgelopen jaren is het leefgebied voor de otter verbeterd doordat water schoner is geworden en er bij bruggen en andere knelpunten maatregelen zijn genomen voor de veiligheid van otters bij wegen. ARK Natuurontwikkeling en Wereld Natuur Fonds (WNF) zijn initiatiefnemer van deze bijplaatsing.

Donderdagavond 8 mei zijn de eerste twee otters vrijgelaten door burgemeester Mark Slinkman van de gemeente Rijnwaarden samen met de WNF Lifeguard in een natuurgebied van Stichting Twickel. De andere otters worden bijgeplaatst in natuurgebieden van Staatsbosbeheer in de Gelderse Poort.

Versterken genetische basis

De otter is bezig met een succesvolle comeback nadat het dier in 1988 verdween uit Nederland. Vanaf 2002 vonden succesvolle herintroducties plaats in de Weerribben en de Wieden. Het oorspronkelijke uitzetgebied is inmiddels helemaal bezet en otters verspreiden zich steeds verder over Nederland. Een dreigend probleem is de toenemende kans op inteelt. Om dit inteeltprobleem op te lossen adviseert onderzoeksinstituut onderzoeksinstituut Alterra om onverwante otters bij te plaatsen; en wel buiten het bestaande kernverspreidingsgebied. De Duitse otters en de Gelderse Poort voldoen hieraan. Door spontane trek van individuele dieren tussen het kernleefgebied en deze satellietpopulatie zal op termijn ook uitwisseling van genetisch materiaal plaatsvinden waardoor de kans op inteelt weer afneemt.

Geschikte leefomgeving

De Rijnstrangen en de binnendijkse moerassen in de Ooijpolder zijn uitermate geschikt voor otters. Dat bewijst de spontane vestiging van een otter een half jaar geleden. Er is voldoende beschutting en voldoende voedsel in het moeras en het water is van goede kwaliteit. Bovendien zijn wegen die het water kruisen veilig gemaakt voor otters. Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Rivierenland, natuurbeheerders en provincie Gelderland plaatsten rasters die voorkomen dat dieren wegen oversteken en hebben loopplanken aangebracht onder bruggen.

De komende jaren worden de otters gemonitord door vrijwilligers van CaLutraFlora en Faunawerkgroep Gelderse Poort en Otterwerkgroep Doesburg.