U bent hier

Otter Challenge van start

6-11-2014|DOORARK Rewilding Nederland

ARK Natuurontwikkeling, IUCN NL, Natuurmonumenten, Stichting Otterstation Nederland, Stichting Vrienden van de Otter, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, KWS Infra, Arfman Faunatechniek, De12Landschappen, Zoogdiervereniging, Staatsbosbeheer en Enviu gaan gezamenlijk alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat Nederland in 2020 duizend otters telt. Dat is gisteren afgesproken in een intentieverklaring, die in Artis werd ondertekend. De ondertekening van de intentieverklaring vormt tevens het startschot van de Otter Challenge. In dit project werken de organisaties online en offline samen met Nederlandse natuurliefhebbers, experts, bedrijven en studenten aan innovatieve oplossingen die de bedreigde otter in Nederland structureel helpen overleven.

Huidige situatie

Na het uitsterven van de otter in de jaren '80 is zij in 2002 in Nederland geherintroduceerd. Op dit moment zijn er ongeveer honderd otters in Nederland. Echter, door een groot aantal verkeersslachtoffers en verdrinking in visfuiken sterft een groot gedeelte (zo’n 80%) van de otterpopulatie op onnatuurlijke wijze. Als we het aantal slachtoffers in het verkeer en in visfuiken kunnen beperken kunnen we de otter zijn natuurlijke plek in het Nederlandse landschap weer teruggeven.


Otterchallenge
Otterchallenge

Otterchallenge

De Otter Challenge en de grote samenwerking die daarachter schuilt biedt perspectief voor het voortbestaan van de otter in Nederland. Op het online platform kan iedereen vanaf begin november to half december ideeën indienen. Met behulp van experts en adviseurs worden de ideeën verder ontwikkeld tot business concepten die de otter op een duurzame manier structureel kunnen helpen overleven in Nederland.

ARK en otters

Sinds een aantal jaren werkt ARK aan de terugkeer van de otter in Gelderland en Limburg. Het gebied wordt voorberied op zijn komst door bijvoorbeeld het plaatsen van rasters en loopplanken. Meer informatie op onze speciale otterpagina.