U bent hier

Natuurpark Dviete in Letland bestaat 10 jaar

1-05-2014|DOORARK Natuurontwikkeling

De Dviete is een rivier in het zuiden van Letland. Langs de oevers van deze kronkelende rivier ligt een groot natuurgebied. Deze maand wordt gevierd dat dit natuurgebied 10 jaar bestaat en 10 jaar onderdeel is van het Europese netwerk Natura 2000. Meer dan honderd bezoekers kwamen 12 april samen om dit te vieren.

Natuurpark Dviete leeft onder de plaatselijke bevolking. Tijdens de tiende verjaardag van het natuurgebied waren er vooral bewoners uit de buurt aanwezig die zich ook in de rest van het jaar vrijwillig inzetten voor de natuur in hun omgeving. Zo worden er regelmatig werkdagen voor vrijwilligers georganiseerd, Talkas noemen ze dat in Letland. Zonder deze Talkas en de vrijwilligers zou het natuurpark niet tot stand zijn gekomen.

Hoewel april in Letland meestal nog koud had de feestgangers geluk en konden ze veel buiten zijn! De dag begon met een vogelexcursie. Hoewel er dit jaar nauwelijks smeltwater was op de rivier en het dus minder geschikt was voor watervogels, werd er toch veel gezien, zelfs een baltsende bastaardarend. Na de gezamenlijke lunch was er een fotopresentatie waarin teruggeblikt werd op 10 jaar Dviete, taart, toespraken van betrokken instanties en als afsluiting een concert van een lokale volksmuziekgroep!

ARK is al vanaf het prille begin betrokken bij het natuurpark langs de Dviete. Met lokale partners hebben we gezorgd voor de start van natuurlijke begrazing met koniks en hooglanders, we boden hulp bij het opzetten van een informatiecentrum en samen met het Letse Natuur Fonds werken we aan de hermeandering van de Dviete.

Tien jaar is voor de natuur van een natuurpark natuurlijk nog maar een heel pril begin. Deze eerste jaren hebben er vooral voor gezorgd dat het gebied erkend is als bijzonder gebied met een grote natuurlijke rijkdom. Bijzonder is dat dit lokaal zoveel bewoners nauw betrokken zijn bij het project. Hopelijk wordt de band tussen de natuur van de Dviete en de mensen die daar in en om wonen de komende jaren nog sterker.

Meer informatie ook op de LIFE+ project pagina.