U bent hier

Limburgse raven

10-03-2014|DOORARK Rewilding Nederland

Het Nationaal Park Maasduinen lijkt er met de raaf een nieuwe vaste bewoner bij te hebben. Voor de camera’s van Dood doet Leven duiken deze grote zwarte vogels regelmatig op. De raaf is een echte aaseter en mede dankzij de terugkeer van kadavers in de natuur lijken raven zich weer in Noord-Limburg te vestigen.

Het gaat langzaam maar zeker steeds beter met raven in Nederland. Decennia lang had de raaf een ontzettend slecht imago en heerste de gedachte dat hij een brenger was van ongeluk. Door intensieve vervolging ging de soort rap achteruit. De klopjacht was zo intens dat de raaf rond 1870 verdween uit Limburg; mogelijk broedde er rond 1944 nog een paartje in de buurt van Vaals. Dat raven weer in Nederland broeden is te danken aan een herintroductieproject op de Veluwe, dat startte in de jaren ’70.

De raaf profiteert van het project Dood doet Leven. Het project is in 2008 gelanceerd op initiatief van ARK Natuurontwikkeling. In samenwerking met natuurorganisaties en particuliere terreineigenaren wordt er gewerkt om meer ruimte te creëren voor grote kadavers in de natuur. De raven in Maasduinen maken hier gretig gebruik van. Veel andere dieren profiteren mee van de grote kadavers en het project leverde beelden op van onder andere vossen, steenmarters, wilde zwijnen en buizerds op en bij dode dieren. Maar sinds begin februari is er in Nationaal Park Maasduinen vooral één soort te zien voor de camera: de raaf.

Een paartje raven komt keer op keer terug naar een kadaver, dit tot groot ongenoegen van een buizerd die het kadaver ook heeft ontdekt. Het duo raven lijkt hem het leven behoorlijk zuur te maken en hij heeft nauwelijks een rustig moment om te eten. De beelden illustreren op een heldere manier hoe groot het belang is van dit soort kadavers in de Nederlandse natuur en gunnen ons een kijkje in het leven van deze raven!

Raven en Buizerd

Meer informatie en beelden op de website van Dood doet Leven.