U bent hier

Kavelruil 7 Kempen-Broek

11-07-2014|DOORARK Rewilding Nederland

Op 9 juli jongstleden boekten we in het GrensPark Kempen~Broek opnieuw winst voor natuur en landbouw. De omvang van deze zevende kavelruil binnen de gebiedsontwikkeling Kempen~Broek was beperkt, maar daarom niet minder cruciaal. Door uitruil van grond aan de Heltenbosdijk werd een natuurverbinding tussen de Tungelerwallen en de Tungelroyse beek gerealiseerd. Daarnaast kon ARK een cruciaal landbouwperceel als ruilgrond aankopen en werd een drietal bosperceeltjes gekocht.

De nieuwe grond natuur tussen de Tungelerwallen en de Tungelroyse beek maakt het voor soorten die van natte én droge omstandigheden houden mogelijk om zich tussen die gebieden heen en weer te bewegen. Van nat naar droog en weer terug dus. Een van die soorten die juist deze overgang nodig heeft, is de knoflookpad.

Waterschap Peel en Maasvallei werkte tussen 1999 en 2013 aan natuurherstel van de Tungelroyse beek. Vele soorten keerden sindsdien terug. Met de verbinding tussen de beek en de Tungelerwallen wordt het natuurgebied weer uitgebreid. Met dank aan alle partners in de kavelruil.