U bent hier

Jaarbericht wespendief

5-02-2014|DOORARK Rewilding Nederland

In 2013 is in opdracht van ARK Natuurontwikkeling begonnen met onderzoek naar de betekenis van natte bossen in het Kempen~Broek en in het Groene Woud voor de wespendief. Het jaarbericht met de resultaten van het onderzoek uit 2013 staat nu online.

Zowel in het Kempen~Broek als in het Groene Woud leven veel wespendieven. Van 39 vastgestelde paren bouwden 22 paren een nest en van 18 paren is vastgesteld dat ze succesvol gebroed hebben. Elf vogels zijn voorzien van GPS-dataloggers die met hoge frequentie GPS-posities vastleggen. Hiermee kunnen de onderzoekers heel precies zien waar ze eten zoeken en hoe ze hun leefgebied gebruiken.

De gezenderde vogels worden dit jaar en in 2015 tijdens het hele broedseizoen gevolgd. Ondertussen zitten de vogels nog in Afrika. Een paar van deze vogels zijn te volgen via Facebook.