U bent hier

Info Drielandenpark

17-03-2014|DOORARK Rewilding Nederland

29 maart 2013 organiseert ARK Natuurontwikkeling twee excursies met als onderwerp de ontwikkeling van nieuwe natuur in Mechelen en Vijlen. Omwonenden en belangstellenden zijn van harte welkom om te horen over het natuurgebied waar onder andere grauwe klauwier en hazelmuis van kunnen profiteren.

Het Drielandenpark in Zuid-Limburg heeft er twee nieuwe natuurgebieden bij, aan de Dal-Bissenweg in Mechelen en aan de Groenenweg in Vijlen. ARK Natuurontwikkeling nodigt omwonenden en andere belangstellenden uit voor een informatieavond op 18 maart 2014 en voor twee excursies op 29 maart.

Natuurlijke bosranden

Grenzend aan bestaande natuurgebieden heeft ARK afgelopen maanden 20 hectare landbouwgrond omgevormd in natuur. Schotse hooglanders grazen gedurende het hele jaar in de gebieden. In plaats van een harde scheiding tussen bos en grasland ontstaat er een brede weelderig begroeide zone waar allerlei bloeiende planten en struiken de ruimte krijgen. Zeldzame soorten als grauwe klauwier en hazelmuis kunnen hiervan profiteren.

Internationale verbinding

De twintig hectare nieuwe natuur zijn ook internationaal belangrijk. Bestaande en nieuwe Zuid-Limburgse natuur vormen samen een belangrijke schakel in de grote verbindingen tussen het Limburgse heuvelland met Eifel en Ardennen. In de Eifel en de Ardennen leven bijzondere zoogdieren zoals wilde kat, boommarter en lynx. Door het verbeteren van de verbindingen wordt het voor deze soorten makkelijker om de Zuid-Limburgse natuur te vinden.

ARK in het Drielandenpark

ARK ontwikkelt natuur in opdracht van de provincie Limburg. We creëren en verbeteren verbindingen tussen natuurgebieden, we werken aan structuurversterking voor de landbouw en aan soortbescherming. Ook verzorgen we veldlessen voor basisscholieren en proberen we bewoners zoveel mogelijk te betrekken bij ons werk.

Wilt u meer weten over ARK en de nieuwe natuur, of meepraten over de ontwikkelingen? Meldt u dan aan voor een van de excursies bij Ellen Luijks.

Excursie Mechelen, 29 maart 10.00 uur – 12.00 uur

Verzamelen op de Dal-Bissenweg ter hoogte van huisnummer 12

Excursie Vijlen, 29 maart 13.00 uur – 15.00 Verzamelen op de kruising Groenenweg-Vijlenstraat.