U bent hier

grazers en hoogwater langs de Grensmaas

19-12-2014|DOORMarieke Reisinger

Door de vele regenval de afgelopen dagen, is het water in de Grensmaas fors gestegen. Het Eiland Daal bij Borgharen, dat het grootste deel van het jaar vooral een verhoging in het landschap lijkt, is daarom weer een echt eiland omgeven door een flinke watergeul. 

De Gallowayrunderen die de natuurlijke oevers langs de Grensmaas begrazenstonden op het eiland en waagden zich aan de oversteek naar de rest van hun gebied. De kleintjes voorop - nog net met hun koppie boven water - in een mooi aaneengesloten rij. Eén van de volwassen runderen sloot de gelederen. De volwassen dieren kwamen alleen met hun kop boven water uit, dus de kalfjes moesten zwemmenToen ze hoef aan wal zetten, begonnen de kleinsten meteen weer te rennen. Waarschijnlijk om het water van hun vacht te schudden en weer warm te worden.

De Konikpaarden in het gebied staan er pas sinds dit voorjaar. Die moeten zich het overstromingspatroon van de Grensmaas nog eigen maken. Ze kunnen mooi van de runderen afkijken waar ze bij hoogwater wezen moeten, mochten ze het zelf nog niet door hebben. 

In het vers afgegraven Geulle aan de Maas staan de Galloways pas sinds afgelopen oktober. Net als wij, hebben de grazers daar nog geen ervaring met de overstromingspatronen in dit kersverse natuurgebied. De beheerder van de dieren FREE Nature en gelukkig ook veel omwonenden, zullen de dieren daarom extra in de gaten houden. 

Met dank aan Kitty Jacobs, inwoner van Borgharen en Grensmaasambassadeur