U bent hier

Geelbuikvuurpadden bijgeplaatst

13-06-2014|DOORARK Rewilding Nederland

Precies één jaar na het uitzetten van de eerste geelbuikvuurpadden in Wolfhaag, zijn er nieuwe larven van deze zeldzame paddensoort in het natuurgebied bijgeplaatst. Met deze tweede uitzetting op woensdag 18 juni werken ARK Natuurontwikkeling en Bureau Natuurbalans/Limes Divergens verder aan de opbouw van een populatie in de omgeving van Vaals.

Enkele tientallen jaren geleden kwam de soort nog gewoon in dit gebied voor, maar door achteruitgang van zijn leefmilieu werd hij zeldzamer, totdat hij uiteindelijk verdween. Dankzij het herstel van de bronnen in Wolfhaag, gerealiseerd in samenwerking met Dienst Landelijk Gebied en Waterschap Roer en Overmaas, zijn de kansen voor de geelbuikvuurpad nu ten goede gekeerd. Een populatie in de buurt ontbreekt. Daarom is bijplaatsen noodzakelijk. De komende jaren zullen in het stroomgebied van de Geul meer bronnen worden hersteld, mede met financiering van de Nationale Postcode Loterij. Vanuit deze natuurlijke, vochtige milieus kunnen geelbuikvuurpadden zich spontaan gaan verspreiden.

Bijna uitgestorven

De geelbuikvuurpad is met zijn geelgevlekte buik en hartvormige pupil een bijzondere verschijning. In Zuid-Limburg kwam het padje enkele tientallen jaren geleden nog in grote aantallen voor. Door achteruitgang van zijn leefgebied was de soort bijna uitgestorven. De afgelopen jaren werden geelbuikvuurpadden uitgezet in verschillende groeves in Zuid-Limburg. Door de gunstige omstandigheden in die groeves floreert de pad op deze plekken. Helaas liggen de Limburgse groeves geïsoleerd in het landschap waardoor de padden zich niet verder kunnen verspreiden.

Gebied weer geschikt

ARK natuurontwikkeling, Waterschap Roer en Overmaas en Dienst landelijk Gebied werkten bij Vaals aan beekherstel en daarmee aan het herstel van het leefgebied van geelbuikvuurpad en dat van vele andere soorten. Graslanden met beekjes, natte modderige plekken en zelfs de met water gevulde voetstappen van runderen vormen het oorspronkelijke voorplantingsgebied van geelbuikvuurpadden. Dit is in Wolfhaag hersteld door drainagebuizen te verwijderen. Natuurlijke processen zoals begrazing met Schotse hooglanders en erosie doen de rest. De graslanden en bronbeekjes in Wolfhaag worden steeds natuurlijker en zo interessanter voor geelbuikvuurpadden.

Verbindingen

Omdat de Zuid-Limburgse beekjes zich kriskras door het landschap slingeren is het voor de geelbuikvuurpad ook weer mogelijk om zich te verplaatsen via deze beken. Door het water te volgen kunnen ze nieuwe leefgebieden koloniseren.