U bent hier

Eilandjes in de Millingerwaard

31-10-2014|DOORKarsten Reiniers

Vier derdejaars studenten van de opleiding Bos en Natuurbeheer van Hogeschool Van Hall Larenstein uit Velp storten zich op een uitdagende klus: lukt het ze om er voor te zorgen dat er binnen het huidige uitvoeringsprogramma van Ruimte voor de Rivier nog een paar eilandjes gerealiseerd worden?

De vraag komt van Johan Bekhuis van ARK. Hij juicht het toe dat er zoveel mensen vrij kunnen struinen en genieten van de natuur in de Millingerwaard, maar hij merkt ook dat verstoringsgevoelige dieren het daardoor niet gemakkelijk hebben. Denk aan bevers, otters, aalscholvers, reigers en schuwe roofvogels zoals de zeearend. De recreatie staat eigenlijk te springen om zulke bijzondere soorten, maar tegelijkertijd schrikt de publieksdruk de vestiging van die dieren af.

Een aantrekkelijke mogelijkheid zou zijn om in de Millingerwaard eilandjes aan te leggen, die in alle seizoenen onbereikbaar zijn voor mensen en honden. Eilandjes waar bos op mag groeien en die als veilige haven voelen voor de genoemde diersoorten. Zulke eilandjes moeten natuurlijk wel aan de voorwaarden voldoen van het rivierbeheer. En inmiddels zijn de werkzaamheden voor het programma Ruimte voor de Rivier in volle gang.

De studenten gaan onderzoeken of deze wens nog realiseerbaar is, als vijf-voor-twaalf-initiatief. Ze maken een voorstel hoe het huidige ontwerp hier het beste op aangepast kan worden, zonder dat het de vereiste doelen van Ruimte voor de Rivier in de weg zit. Daarbij gaan de studenten op zoek naar win-win situaties voor aannemer, rivierbeheerder en natuurbeheerder. In januari presenteren ze hun bevindingen.

Delta Talent begeleidt het onderzoek. Door activiteiten als deze levert Delta Talent een inspirerende bijdrage aan het opleiden van jonge professionals, waardoor ze beter in staat zijn in te spelen op toekomstige uitdagingen op het gebied van deltamanagement, water, klimaatverandering en bouwen met natuur.