U bent hier

Brak is Beter!

6-11-2014|DOORARK Rewilding Nederland

Omdat ARK 25 jaar bestaat organiseren wij in samenwerking met Delta Talent een challenge voor studenten. Voor studenten een mooie kans om hun kwaliteiten te laten zien en contact te hebben met de inspirerende en innovatieve wereld van natuurontwikkeling, landinrichting en waterwerken.

Delta Talent Challenge

Studenten worden uitgedaagd om Nederlandse brakwatergebieden in het zonnetje te zetten en op de bres te springen voor brak water. Dit kan door een voorstel te maken om bestaande brakwatergebieden in Nederland meer allure te geven of door een plan te maken voor een nieuw brakwatergetijdengebied.

Brak is Beter!

Brakwatergebieden zijn natuurlijke overgangen tussen het zoete water van de rivier en het zoute water van de zee. Zulke gebieden zijn van onschatbare waarde voor de natuur. De rivier “sterft in de armen van de zee” en daardoor is er in deze gebieden van nature een grote voedselrijkdom. Voor vissen, vogels en zeezoogdieren zijn het dan ook zeer belangrijke foerageer- en opgroeigebieden en onderdeel van de internationale trekroutes. Juist de geleidelijke overgang tussen rivier en zee zorgt voor een grote biodiversiteit en helpt trekvissen te wennen aan het veranderende zoutgehalte.


Dwaalfilm.eu: De vogelrijkdom van het Haringvliet

Brakwatergetijdengebieden zijn spannend en mooi voor buiten recreatie, van sportvissers tot struiners. Bovendien bieden zulke gebieden mogelijkheden voor schelpdierteelt en visserij en kunnen ze een rol spelen bij hoogwaterbescherming.

Activiteiten

Om tot een mooi voorstel te komen worden studenten op allerlei manieren door Delta Talent ondersteund waarbij ze hun eigen kennnis en kwaliteiten kunnen verbeteren. De eerste activiteit waar aan kan worden deelgenomen is de inspiratiebijeenkomst op 21 november bij Van Hall Larenstein in Velp.

Meer informatie over de Delta Talent Challenge en de mogelijkheid om in te schrijven is te vinden op www.deltatalent.nl/challenge.