U bent hier

Boomkikker excursie

2-05-2014|DOORARK Rewilding Nederland

De boomkikker rukt op in het Kempen~Broek. Op donderdagavond 15 mei organiseert ARK een wandeling in het leefgebied van deze zeldzame kikker. Na lange jaren van stilte is het roepen van de boomkikker op enkele plaatsen in het Stramprooierbroek weer te horen. In het zuiden van het GrensPark Kempen~Broek komt de boomkikker al geruime tijd weer voor en sinds enkele jaren wordt hij ook weer gehoord en gezien in het Hasselterbroek. Wie het geluid van de boomkikkers hoort zal het niet snel meer vergeten.

Deze boomkikkerwandeling wordt georganiseerd door ARK Natuurontwikkeling in samenwerking met Limburgs Landschap vzw en start bij de Woutershof in Molenbeersel. Tijdens de tocht wordt uitleg gegeven over de boomkikker en over het natuurgebied Stramprooierbroek. Eerst wordt de Aabeek over gestoken en daarna wordt het Grootbroek bezocht. Het Grootbroek wordt begraasd door Schotse Hooglanders en hierdoor is een aantrekkelijk landschap ontstaan. Voor mensen, maar ook voor zeldzame vlinders zoals kleine ijsvogelvlinder en voor de boomkikker.
In de schemering hopen we bij goed weer de boomkikkers te horen. Boomkikkermannetjes roepen om het hardst, om vrouwtjes te lokken. Het is aan de vrouwtjes om te bepalen of zij dit moeras goed genoeg vinden om eitjes in af te zetten en te laten bevruchten door een van de mannetjes, of dat ze verder op zoek gaan naar mannetjes bij nog beter geschikt voortplantingswater. De keuze zal in de toekomst groter worden, want ARK Natuurontwikkeling werkt samen met verschillende partners aan de toename van geschikt leefgebied voor deze bedreigde diersoort.

Kempen~Broek

Het Hasselterbroek maakt deel uit van het moerascomplex Stramprooierbroek. Dit is een van de mooiste moerasgebieden binnen het GrensPark Kempen~Broek. Natuur- en waterbeherende organisaties werken samen om de oude moerassen van het Kempen~Broek in hun oude glorie te herstellen en met elkaar te verbinden. Ooit vormden deze moerassen een van de belangrijkste kerngebieden voor de boomkikker in zowel Belgisch als Nederlands Limburg. Onder andere door verdroging en versnippering van de moerassen legde hij het loodje. Een van de laatste populaties leefde tot in de jaren vijftig nabij Molenbeersel. Gelukkig loont het huidige moerasherstel. In de Itterbeekvallei floreert sinds een aantal jaren weer een populatie boomkikkers. In 2009 bleken de kikkertjes de omgeving van het Hasselterbroek na een halve eeuw opnieuw te hebben gekoloniseerd!

De excursie vindt plaats op donderdagavond 15 mei om 19.30 uur. Het startpunt is de parking tegenover Woutershof, Grootbroekstraat 46, Kinrooi / Molenbeersel. Opgave is verplicht, want vol is vol, via ellen.luijks@ark.eu. Er kunnen per excursie maximaal 25 personen mee. De deelname is gratis. Een zaklamp is handig omdat de terugweg in het donker zal worden gelopen, ook goed schoeisel wordt aangeraden voor de hobbelige paden.