U bent hier

BLOG: gebiedsverkenning Millingerwaard

21-11-2014|DOORARK Rewilding Nederland

Wij, Inge van der Mond, Erwin Schellinger, Jos Hoekerswever en Piet Admiraal zijn 3de jaars studenten Bos- en Natuurbeheer aan de Hogeschool van Hall Larenstein in Velp. We zijn nu bezig met onze Major Natuur- en Landschapstechniek. Voor deze major moeten wij een ‘majorproject’ uitvoeren, waarbij we plannen maken, onderzoek doen en communiceren. Wij hebben het geluk om het project in de Millingerwaard te mogen doen in samenwerking met ARK Natuurontwikkeling en Delta Talent. Onze opdracht is te verkennen of het mogelijk is in de eindfase van het Ruimte voor de Rivier project Millingerwaard enkele eilandjes te realiseren ten bate van kolonievogels. Dit omdat de recreatiedruk in het gebied hoog is en de betreffende dieren hoge eisen stellen aan hun rust in het voortplantingsseizoen. Alleen met ontoegankelijke eilandjes zou aan die voorwaarden van totale rust voldaan kunnen worden.

Deze studieopdracht komt direct uit het werkveld, en heeft een hoog ‘5-voor-12’ gehalte omdat het Millingerwaard-project in de eindfase verkeert. Dat is één van de dingen die onze opdracht erg leuk maakt. Als alles goed verloopt, kunnen de eilandjes misschien daadwerkelijk gerealiseerd worden! Daarmee wordt dit een van de realistische studieopdrachten tijdens onze studie. Ons plan is daarom ook om zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan en de eilandjes daadwerkelijk te creëren. Dat zou onze grootste beloning zijn.

Op dinsdag 11 november had onze studiegroep afgesproken met Johan Bekhuis voor het eerste veldbezoek in de Millingerwaard. Al vrij snel kwamen we bij één van de locaties met een kansrijke uitgangssituatie voor eilandjes. Dit is namelijk een oude ontkleiing met smalle rabatten waarop populieren staan. Deze zijn in de jaren 50 aangeplant zodat er in de toekomst hout voorradig was om klompen van te maken. In deze populieren is al een grote slaapplaats van aalscholvers gevestigd en ze hebben hier zelfs al eens een mislukte broedpoging gedaan. Deze rabatten zijn heel eenvoudig om te vormen naar langgerekte eilanden. Een ideale kans dus voor deze en andere kolonievogels (want er overnachten ook vaak reigers)!

Een stuk verder het gebied in, kwamen we bij een van de nieuw gecreëerde stroomgeulen. Hier is ook een goede mogelijkheid om een eilandje te creëren. Ook hebben we hier staan discussiëren welk type eilandjes het meest voor de hand zouden liggen. Wat is beter/waardevoller, eilandjes van zand of eilandjes van klei. De ondergrond bepaalt natuurlijk in grote mate wat er kan gaan groeien. Later in het voorbereidingsproces zullen we dit nog uitgebreid bespreken met een ecoloog.


Gebiedsverkenning Millingerwaard Foto Jos Hoekerswever
Gebiedsverkenning Millingerwaard Foto Jos Hoekerswever

Verder hebben we gesproken over diverse dingen zoals begrazing, mogelijkheden voor inrichting en voorkomende planten en dieren in de Millingerwaard. Dit was zeer interessant omdat we niet gedacht hadden dat er dassen voorkomen in de uiterwaarden! Tijdens de wandeling keken we ook regelmatig naar boven, het is immers de periode dat de kraanvogels massaal naar het zuiden trekken. Helaas hebben we er geen gezien. Maar in de loop van de middag hebben we nog wel een klapekster bewonderd!

Aan het eind van de wandeling kwamen we een medewerker van Staatsbosbeheer tegen, Johan legde hem het idee van de eilandjes voor en de medewerker was erg enthousiast. Hij had zelf ook al ideeën/gedachtes over eilandjes in de Millingerwaard in verband met een zeearend die hier sinds het voorjaar huist. Dus dit sluit daar mooi op aan.

Alles bij elkaar was het een zeer interessante en leuke eerste gebiedsverkenning!

Piet Admiraal