U bent hier

BLOG: Excursie naar het Spui

7-05-2014|DOORARK Rewilding Nederland

Op 23 April 2014 heeft Gerard Litjens, directeur van Stroming, ons een prachtige en zeer interessante dag bezorgd aan het Spui, de getijdenrivier in Zuid-Holland. Wij zijn vijf studenten van de Wageningen Universiteit die momenteel een vak volgen over klimaatverandering. In het kader daarvan, doen wij onderzoek in het Spui. Zeven verschillende plekken hebben we bezocht waar hij ons veel vertelde over zowel de geschiedenis van het gebied als toekomstige ontwikkelingen.

Het Spui staat in verbinding met de Oude Maas en de Haringvliet en kampt met erosieproblemen door de sterke stromen van eb en vloed. Door de afsluiting van het Haringvliet van de zee, kan het water vanuit dit gebied maar een paar kanten op, en dat is of door het Dordtsche Kil of door het Spui, waardoor deze gebieden hard getroffen worden door oeverafkalving. De stortstenen die als oeverbescherming gebruikt worden, verminderen de biodiversiteit. Natuurlijke, ecologische ontwikkeling wordt daardoor beperkt. Wij zijn voor ons project op zoek naar een overzicht van effectieve oplossingen tegen het erosieprobleem, met behulp van natuurlijke krachten en in combinatie met natuurontwikkeling.

Gerard Litjens bracht ons als eerste naar de Oude Maas waar ons werd uitgelegd over de ruimtelijke verschillen van vroeger en nu; hoe de landbouw en eigen grondbezit de dijken steeds dichter naar de rivier hebben gedreven. ‘De grootste bedreiging is de invloed van de zee, we hebben sterkere dijken nodig en ook sterkere voorgronden die op hun plaats de erosie kunnen verminderen’, aldus Gerard. Het openen van de Haringvliet voor een betere verdeling van het water staat hierbij centraal, alhoewel dit het veiligheidsgevoel van de inwoners van het gebied kan aantasten. We bezochten de verschillende plekken bij het Spui, gelukkig in de stralende zon, zodat we een goed beeld kregen van het Spui en omgeving. We praatten over hoe de maatregelen tegen erosie moeten passen bij de schaal van het probleem en dat de oplossingen meerdere belangen tegelijk kunnen dienen, zoals veiligheid, reductie van erosie, maar ook bijvoorbeeld recreatie en natuurontwikkeling. We zijn er natuurlijk nog niet uit wat de beste oplossing is, maar een passend beeld van de situatie doet wonderen. Ook voor onze Duitse projectgenoot was het een inspirerende dag, om ruimtelijke ordening en Nederlands waterbeheer te ervaren, en daar hoort over prikkeldraad klimmen natuurlijk bij.

Carlette Nieland, Larissa Gunst, Femke Jansen, Corry Teichmann en Bas Schimmel.