U bent hier

Start realisatie natuur in hart van de Maashorst

30-10-2013|DOORARK Rewilding Nederland

Na jaren hard werken is op maandag 4 november 2013 het startsein gegeven voor de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur in de Maashorst. Johan van den Hout (gedeputeerde Provincie Noord Brabant), Geert Versteijlen (voorzitter van Stuurgroep De Maashorst) en Petra Souwerbren (directeur ARK Natuurontwikkeling) tekenden de overeenkomsten voor de samenwerking in de Maashorst.

In vijf jaar tijd zal de natuur in het hart van de Maashorst terug zijn. Een gebied van 238 hectare – nu nog grotendeels in gebruik als landbouwgrond – wordt omgevormd tot nieuwe natuur. De kern van de Maashorst wordt betrokken bij de omliggende natuur en het watersysteem wordt hersteld. De Maashorst, één van de grootste natuurgebieden van Noord-Brabant, moet in 2019 weer aaneengesloten natuur zijn. Dit grootschalige landschap biedt in de toekomst ruimte aan soorten zoals wisent , roofvogels, grauwe klauwier, gevlekte orchis, en vele soorten vlinders en insecten.

Gebied blijft toegankelijk

De Maashorst - het gebied dat wordt omgeven door de gemeenten Bernheze, Uden, Landerd en Oss – is en blijft vrij toegankelijk voor recreanten en rustzoekers. De natuurontwikkeling houdt in dat de natuurkern wordt uitgebreid met bos en schraalland, en dat de natuurlijke begrazing kan worden uitgebreid. Er worden maatregelen genomen om de verdroging van het gebied te beëindigen en de biodiversiteit te vergroten.

Vernieuwende aanpak

ARK Natuurontwikkeling neemt – in samenwerking met Stuurgroep De Maashorst – het voortouw in de uitvoering. Het project is een mooi voorbeeld van de vernieuwende Brabantse aanpak, waarbij regio’s een eigen (financiële) inbreng hebben in het uitbreiden en verbeteren van het Nationale Natuur Netwerk (voorheen: Ecologische Hoofd Structuur). De provincie kent ARK, voor de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur, een subsidie van 11 miljoen euro toe. Daarnaast draagt de provincie financieel bij aan de realisatie van aanvullende doelen, zoals maatregelen voor bescherming van dier- en plantsoorten. De streek draagt met een subsidie 1,6 miljoen bij. Ook Staatsbosbeheer en ARK zelf leveren een financiële bijdrage.