U bent hier

Kansen voor successie

Grote aantallen jonge boompjes in een begrazingsterrein zijn vaak terug te voeren op onderbroken begrazing: grazers creëerden eerst de omstandigheden waarin bomen makkelijk kiemen, maar daarna valt hun remmende invloed op de ontwikkeling van die boompjes plotseling weg. De grazers kunnen ziek zijn geworden of verplaatst zijn, maar ook fysieke barrières als zich verleggende rivieren kunnen sterke schommelingen in dichtheden veroorzaken. Onderbroken begrazing draagt daarmee bij aan een situatie waarin bomen die niet beschermd worden door struwelen toch kunnen uitgroeien en een bos vormen.