U bent hier

Wandelende Bossen

Verreweg de meeste jonge boom- en struiksoorten groeien makkelijker buiten dan binnen het bos vanwege lichtconcurrentie en vraat door reeën en herten. Met het ouder worden van het bos, domineert dus een steeds beperkter aantal schaduwliefhebbers. Zij verjongen zich in kleine open plekken en soms zelfs onder hun eigen kroondak. Dit stopt pas als een catastrofe het bos grootschalig openbreekt en andere soorten weer een kans krijgen. De opengevallen plek werkt als een magneet op herten, wisenten, runderen en andere grote grazers, die afkomen op de overdaad aan voedsel. Al deze soorten zorgen voor een rem op de bosontwikkeling, waardoor zich voor langere tijd een halfopen mozaïeklandschap kan ontwikkelen.

Dwaalfilm.eu: Begrazing kiemplanten

De jonge boompjes die in het open terrein kiemen en opgroeien, moeten het wel opnemen tegen alle grazers. Verschillende natuurlijke mechanismen zorgen er uiteindelijk voor dat zij terrein veroveren op die grazers. In veel gevallen schept begrazing zelfs de voorwaarden voor de terugkeer van bos in open land. Door deze combinatie van bosopbouw op de ene plek en bosafbraak op de andere, wandelt het bos als het ware door het landschap.

Boscyclus zandgrond
Boscyclus zandgrond