U bent hier

Wolf

ARK wil Nederland voorbereiden op de spontane komst van wolven naar Nederland en zet zich in voor een conflictarm samenleven van mens en wolf.

Wie?

Wolven leven in roedels, familiegroepen die bestaan uit een volwassen wolvenpaar, hun jongen van dit jaar en van vorig jaar. Met een leeftijd van 1 tot 2 jaar verlaten jongvolwassen wolven hun geboorteroedel en gaan op zoek naar een eigen leefgebied en partner. Ze kunnen daarbij gemakkelijk meer dan 1000 kilometer afleggen. Hun leefgebied is gemiddeld 200 tot 300km2 groot en bevat naast voldoende voedsel, ook rust- en schuilgebieden waar wolven niet of nauwelijks gestoord worden. De voornaamste prooidieren van wolven zijn herten, reeën en wilde zwijnen. Meer informatie op www.wolveninnederland.nl.

Wat?

ARK bereidt mensen voor op de spontane komst van wolven naar Nederland en zet zich in voor een conflictarm samenleven van mens en wolf. Samen met een brede coalitie van betrokken partijen werkt ARK in WolvenInNederland. Ook hebben we bijgedragen aan een breed gedragen wolvenplan voor Nederland.

We geven voorlichting (interviews, lezingen, nieuwsberichten, artikelen, etc.), houden een website en facebookpagina voor Wolven in Nederland bij en volgen de ontwikkelingen in de omringende landen. Met name in Duitsland en Frankrijk waar de wolvenpopulaties groeien.

Sleutelrol van de wolf in de natuur

Waarom?

ARK verlegt grenzen voor wilde natuur. Predatie is daar onlosmakelijk mee verbonden. Toproofdieren hebben een grote invloed op grote grazers en middelgrote roofdieren, en daarmee indirect op het landschap en de natuurlijke rijkdom daarin. Ze voorkomen ongeremde populatiegroei, houden hun prooidierpopulatie gezond en middels de zogenaamde 'ecologie van de angst' zorgen ze voor een ruimtelijke verdeling van graasdruk van grote grazers en predatiedruk van middelgrote predatoren. Daarnaast zijn ze voor veel aaseters jaarrond hoofdleverancier van kadavers.

Het aantal wolven en hun verspreiding in landen om ons heen neemt toe. Dat komt door bescherming en een veranderde houding ten opzichte van natuur. Voormalige leefgebieden worden nu weer gekoloniseerd door wolven. Vanuit Italië is Zuidoost-Frankrijk gekoloniseerd en recent ook de Vogezen. Vanuit Polen en de Baltische Staten zijn het oosten van Duitsland weer wolven beland. En inmiddels leven er wolvenparen en roedels op nog geen 200 kilometer van de Nederlandse grens. Het is een peulenschil voor rondzwervende, jong volwassen wolven om van daar naar Nederland te lopen. Vanuit Frankrijk komen wolven wellicht via Limburg Nederland binnen. Vanuit Duitsland zal dat eerder via het noordoosten van Nederland zijn. Heel Nederland moet zich (bestuurlijk) voorbereiden op de komst van dit dier. Gezien de grote afstanden die de wolf aflegt, is landelijke en internationale afstemming van groot belang.

Wolven zijn een internationaal en Europees beschermde soort, waarvoor ook Nederland verplichtingen heeft. Zo moet de bescherming geregeld zijn, moet er een managementplan zijn en moet schadecompensatie en -preventie op orde zijn. Dat is precies waar ARK samen met Alterra en haar partners binnen Wolven in Nederland aan heeft gewerkt.

Met wie?

Met subsidie van de provincie Limburg werkt ARK in Wolven in Nederland samen met: Zoogdiervereniging, Natuurmonumenten, IVN, KNJV, FREE Nature, Econatura, Studio Wolverine. Daarnaast wordt dit werk mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

Behaalde resultaten

Er is een coalitie gesmeed met alle betrokken partijen rondom het wolvendossier en er ligt een wolvenplan. Daarnaast is de wolf aangwezen als beschermde diersoort wat het voor veehouders mogelijk maakt om bij schade een vergoeiding aan te vragen. Verder beleid is niet gemaakt aangezien het Rijk vindt dat dit bij de provincies thuishoort. De provincies wachten op een eerste wolf die zich hier vestigt. Vooruitlopend daarop gaat ARK samen met de coalitie Wolven in Nederland en andere betrokken partijen door met haar voorbereidingen op de komst van wolven naar Nederland.