U bent hier

Na leven komt de dood

ARK Rewilding Nederland werkt aan wilde natuur die tegen een stootje kan. Het bejagen en doden van prooidieren door roofdieren is daar een onlosmakelijk onderdeel van. Toproofdieren als wolf hebben een grote invloed op grote grazers en middelgrote roofdieren, en daarmee indirect op het landschap en de natuurlijke rijkdom daarin. Ze voorkomen ongeremde populatiegroei van prooidieren en houden hun prooidierpopulatie gezond doordat ze relatief veel verzwakte, zieke dieren verschalken. Doordat prooidieren alerter worden voor  roofdieren, grazen ze minder op voorspelbare plekken en veert de vegetatie daar op, waar ze elders meer onder druk komt te staan.  Daarnaast zijn roofdieren jaarrond leverancier van kadavers, waar veel aaseters van profiteren.

Grazers en roofdieren

Van nature sterven grote grazers vooral door:

  • ziektes en voedselgebrek
  • jacht door mensen
  • predatie door roofdieren
  • natuurgeweld

Ziektes krijgen meer invloed naarmate het aantal grazers in een gebied (de dichtheid) toeneemt. De dieren besmetten elkaar immers sneller: direct, of indirect via bijvoorbeeld de mest. Een hoge dichtheid heeft bovendien tot gevolg dat voedsel schaarser wordt. Door honger verzwakte dieren lopen meer kans om ziek te worden. Het verwilderingproces van paarden en runderen betekent ook dat zij een betere afweer tegen ziektes opbouwen. Ze leren efficiënter met hun voedsel omgaan, kruiden te eten en giftige planten te ontwijken. Het is essentieel dat natuurlijke selectiemechanismen zoveel mogelijk hun werk kunnen doen, zodat de kudde gezond blijft. Grote grazers worden veelvuldig afgeschoten om overbevolking en ziektes te voorkomen. De criteria voor afschot wijken echter af van de natuurlijke predatiedruk. Een aanzienlijk deel van de prooien van natuurlijke predatoren bestaat uit jonge, zwakke, zieke of oude dieren. Hoe groter de grazer, hoe minder hij te vrezen heeft van roofdieren. De invloed van predatie op het aantal grazers is dan ook beperkt. Wél beïnvloeden predatoren op een positieve manier de gezondheid van de kuddes, hun gedrag en hun verspreiding.

Lees ook: Grote grazers en predatoren zoals de wolf.

Roofdiergids

Roofdieren spreken tot de verbeelding. Sommige roofdieren werden bijna of helemaal uitgeroeid. Een aantal soorten is echter bezig met een comeback. Soorten als wolf, wilde kat, otter en boommarter breiden zich weer uit. Om de roofdieren van Nederland te herkennen is er nu de Roofdiergids op zakformaat. De roofdiergids past in de zak van een jas. Deze compacte gids is geschreven door Jaap Mulder en geïllustreerd door Jeroen Helmer van ARK Rewilding Nederland.

De handzame veldgids helpt bij de herkenning van alle West-Europese roofdieren. Behalve het dier zelf zijn ook zijn look-a-likes, zijn pootafdrukken en keutels afgebeeld. Tekeningen worden toegelicht met een korte tekst. Verder bevat het boekje tips voor het waarnemen van roofdieren. De Roofdiergids is te koop in onze webwinkel.