U bent hier

Circle of life

In 20 jaar tijd heeft het natuurbeheer, de gedachtegang omtrent natuurlijke processen en daarmee de Nederlandse natuur een ongekende ontwikkeling ondergaan. Dode bomen blijven weer liggen in bossen, rivieren worden ontdaan van hun stenen korset en treden weer buiten hun oevers, eb en vloed krijgen weer vrij spel. In alle gevallen is een spectaculaire groei van de natuurlijke rijkdommen het gevolg. Met zeearend en kraanvogel als slechts enkele van de pareltjes die zijn teruggekeerd in de Lage Landen.

Zoekkaart Lijkenpikkers, zoekplaat, dood doet leven
Dood doet Leven

Bestond de Nederlandse natuur 20 jaar geleden nog uit priegelstukjes achter een raster, tegenwoordig ontstaan steeds meer robuuste, aaneengesloten natuurgebieden. Zo bouwt Nederland stapje voor stapje aan groene corridors tussen bijvoorbeeld de Veluwezoom en de IJsseluiterwaarden, het Duitse Reichswald en de Waaluiterwaarden. Zo ontstaat robuuste natuur. Natuur die zijn eigen gang mag gaan, natuur die tegen een stootje kan en opgewassen is tegen veranderingen.

Om robuuste natuur te creëren, is bijvoorbeeld de herintroductie van sleutelsoorten nodig zoals edelherten, paarden, runderen en bevers. Maar ook hoort hier het herstel van de natuurlijke cyclus van leven en dood bij. Dood hout en dode dieren brengen immers essentiële voedingsstoffen terug in de natuurlijke cyclus.

Natuurlijke recycling
Wanneer dieren een natuurlijke dood sterven en kadavers in de natuur mogen blijven liggen, wordt de Nederlandse natuur weer een stuk completer. Een hele levensgemeenschap is ervan afhankelijk! Waaronder aaseters als raaf, zeearend, gier en tal van insecten.

Raaf
Raaf op kadaver

De aanwezigheid van een dood dier is een makkelijke manier voor andere dieren om aan voedsel te komen. Dieren die bekend staan als roofdier ontpoppen zich ineens als aaseter (vos, das, wild zwijn, zwarte wouw, buizerd en marter). Naast deze grote dieren, leven tal van insecten van dode dieren, of zijn afhankelijk van de aanwezigheid van grote kadavers voor de voortplanting (zoals de oeveraaskever). Andere insecten en vogels als koolmees en spreeuw, eten op hun beurt deze insecten en hun larven.

Schimmels en bacteriën zetten de laatste restjes kadaver om in de mineralen waaruit ze zijn opgebouwd. Hieronder zitten rasspecialisten, waaronder de hoefzwam die de afbraak van beenderen en hoeven op zich heeft genomen. Die mineralen komen uiteindelijk weer beschikbaar voor de levensgemeenschap. Met name op mineraalarme gronden (hogere zandgronden als de Veluwe) zijn botten een welkome bron van calcium en fosfor voor tal van dieren.