U bent hier

Tauros

Stichting Taurus, Rewilding Europe en ARK Rewilding Nederland maken zich sterk voor het terugfokken van een rund met zoveel mogelijk kenmerken als die van het oerrund, onder de naam Tauros. Het in 1627 uitgestorven oerrund keert hiermee in een nieuwe vorm terug in Europa. 

Door zelfredzame runderrassen als Maremmana, Maronesa, Sayaguesa, Limia en Tudanca met elkaar te kruisen, komt het resultaat steeds dichter bij de toekomstige Tauros. Taurossen grazen onder meer in het Kempen~Broek en de Maashorst.

Tauros-onderzoek

Onderzoek is bij het Tauros-project van groot belang. Het project heeft een wetenschappelijke basis: de genetische code van het oerrund wordt ontrafeld en vervolgens als blauwdruk voor de Tauros gehanteerd. Daarnaast worden oude Europese runderrassen genetisch vergeleken met het oerrund en worden ze onderzocht op oerrundkenmerken en natuurlijk gedrag. Dit om ze later als genetisch bronmateriaal voor het fokprogramma te gebruiken.

Dwaalfilm.eu: Fokprogramma TaurOssen

Boek ’Aurochs, born to be wild’

Om het verhaal van het oerrund, zijn rol in het landschap, de ecologie van de soort, zijn grote culturele betekenis, het Tauros-Programma en de toekomstige rol van het dier in Europees en Nederlands verband toe te lichten, is op de conferentie WILD10 in Salamanca het boek ‘Aurochs, born to be wild’ gepresenteerd. Enkele maanden later verscheen het boek in het Nederlands.

Het boek is te bestellen in het Nederlands en het Engels.

Over de grenzen…

In samenwerking met Rewilding Europe grazen er ook Taurossen in verschillende gebieden buiten Nederland.


Zoekkaart Tauros
Zoekkaart Tauros