U bent hier

Wespendief

In het Kempen~Broek onderzoekt ARK het habitat-gebruik van de wespendief in gebieden waar bosomvorming op de agenda staat. De wespendief is een bijzondere soort waarover we, in opdracht van de provincies Noord-Brabant en Limburg, meer te weten willen komen.

Wie?

De wespendief is een grote en trage roofvogel. Het grootste deel van zijn voedsel bestaat uit wespenbroed van in de grond nestelende sociale wespen. Daarnaast eet hij vooral kikkers of de nog onbevederde nestjongen van lijsters en duiven. Het is een bosvogel die in elk type bos kan voorkomen.


Kop wespendief Foto Jan van Diermen
Kop wespendief Foto Jan van Diermen

De wespendief heeft een lang broedseizoen dat pas eind mei begint. Daarmee is hij afhankelijk van veel verschillende voedselbronnen door de seizoenen heen. Dat begint met kikkers, is vanaf juli gericht op het oogsten van wespenbroed en steunt van begin tot eind op lang broedende vogels als lijsters en duiven. Naast de wespendief is er in het onderzoek veel aandacht voor het voorkomen van sociale wespen en kikkers.

Wat?

De kennis van habitatgebruik van de wespendief in het Kempen~Broek en Het Groene Woud stelt ons in staat inrichting en beheer van vochtig loofbos te optimaliseren.

Waar?

Het studiegebied ligt in het Kempen~Broek en daarnaast wordt ook in het Groene Woud in Midden-Brabant onderzoek gedaan.

Waarom?

ARK voert in opdracht van de Provincie Limburg in het GrensPark Kempen~Broek een gebiedsontwikkelingsproject uit, samen met Natuurmonumenten en Limburgs Landschap in Nederland, en met Natuurpunt, Limburgs Landschap VZW en het Agentschap voor Natuur en Bos in België. Naast natuurontwikkeling op verworven landbouwgrond, is omvorming van droger bos naar natter bos of moerasbos, een speerpunt  in de grensregio. De wespendief is kenmerkend voor dit type bos. De reden waarom, en de randvoorwaarden die de soort stelt aan zijn foerageerhabitat zijn nog niet beschreven. De kennis uit dit onderzoeksproject zal gebruikt worden bij inrichting en beheer. Het Groene Woud  heeft vergelijkbare beheer- en inrichtingsvraagstukken en de provincies Noord-Brabant en Limburg willen dit project daarom samen door ARK laten uitvoeren.

De wespendief heeft internationaal status als Natura2000 soort. Voor de instandhouding van populaties zijn optimale bossen onmisbaar. In Nederland is hier onvoldoende in voorzien omdat alleen populaties in grote boscomplexen in droge zandgrondregio’s zijn vertegenwoordigd.

Met wie?

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de provincies Noord-Brabant en Limburg en in samenwerking met terreinbeheerders in Nederland en België. Het onderzoek wordt uitgevoerd  door ervaren zelfstandige onderzoekers met behulp van onder andere GPS-tracking techniek.

Behaalde resultaten

De eerste resultaten zijn terug te lezen in de jaarberichten over de wespendief over 2013 en 2014.