U bent hier

Hotspots van onderwaterleven

De bodem van de Noordzee bestond ooit voor zo’n 20% uit schelpdierbanken. Ziektes en overbevissing maakten hieraan een einde. Met het verdwijnen van die schelpdierbanken ging ook een rijk onderwaterleven verloren. De soortenrijkdom is namelijk twee keer hoger op plekken met schelpdierbanken dan op zandige bodems. ARK Natuurontwikkeling en het Wereld Natuur Fonds werken vanuit het Droomfondsproject Haringvliet aan herstel van platte oester- en mosselbanken.

Schelpdierbanken

De banken die schelpdieren vormen, bieden een rustgebied en kraamkamer voor vissen en andere waterdieren. Schelpdieren, zoals  mossel en platte oester, zijn voedsel voor vissen en vogels. Ook dienen ze als houvast voor planten en dieren om op te groeien en filteren ze het water. Dit is goed voor de waterkwaliteit en voor zichtjagers als stern en roofvissen. Wereldwijd worden schelpdierbanken ingezet als natuurlijke kustverdedigers. Ze filteren slib en algen uit het water en scheiden dit weer uit in de luwte van hun schelpen. Zo hogen ze zandbanken op en beschermen de kustlijn tegen hoge golven en stormvloed.

Kreeft op schelpdierbank, foto Cor Kuyvenhoven
Kreeft op schelpdierbank, foto Cor Kuyvenhoven

Ten westen van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden zetten ARK en het Wereld Natuur Fonds in 2016, 2017 en 2018 meerdere malen mosselen en platte oesters uit om te onderzoeken hoe deze zich ontwikkelen. Blijven ze in leven? Groeien ze? Gaan ze voortplanten? De kennis en ervaring die de partners zo opdoen, zijn de eerste stappen op weg naar de duurzame terugkeer van schelpdierbanken in de Noordzee. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Imares, Bureau Waardenburg en Hein Sas Consultancy.