U bent hier

Haaien en roggen

In de Noordzee zwemmen wel meer dan 200 verschillende soorten vissen, waaronder negen soorten haaien en negen soorten roggen. Helaas gaat het met de meeste van deze soorten niet goed. Ze zijn erg kwetsbaar of in hun voortbestaan bedreigd. De zee-engel en de vleet zijn zelfs uitgestorven in ons deel van de Noordzee. ARK werkt aan een gezonde Noordzee die bruist van het leven. Haaien en roggen hebben een cruciale rol in het voedselweb van de zee. De grote vleet voedde zich bijvoorbeeld met kleinere haaien en roggen, die op hun beurt weer jagen op onder andere krabben en zeesterren, die op hun beurt dan weer invloed hebben op de status van schelpdierbanken. Het een kan niet zonder het ander. De terugkeer van verschillenden soorten haaien en roggen in de Noordzee is dan ook erg belangrijk.

Jonge stekelrog (Raja clavata) (Bron: Peter Verhoog)
JuvenileThornback ray (Raja clavata) (Bron: Peter Verhoog)

Daarom zetten we ons in om meer haaien en roggen in de Noordzee te krijgen. Door geschikte leefgebieden te ontwikkelen en waar nodig en mogelijk soorten haaien en roggen terug te brengen. ARK werkt daarvoor samen met WWF-Nederland, Dutch Shark Society, Sportvisserij Nederland en BlueLinked, maar we zoeken nadrukkelijk ook contact met andere gebruikers van de Noordzee zoals bijvoorbeeld de bouwers van offshore windparken, de visserij, wieren- en schelpdierkwekers.    

Vergroten van populaties haaien en roggen 

De afgelopen vijf jaar is er door een projectgroep, bestaand uit het Wereld Natuur Fonds, Blue Linked, Stichting de Noordzee, Dutch Shark Society en Sportvisserij Nederland onderzoek gedaan naar het kweken van stekelroggen als proefsoort. Gekweekte, uitgezette roggen en gevangen en teruggezette haaien werden gemerkt zodat ze gevolgd kunnen worden. Zo komen we erachter hoe en waarnaartoe de dieren migreren. Tot nu toe leggen de dieren grote afstanden af langs onze kust en teruggevangen dieren bleken flink gegroeid. Ze gedijen in onze eigen wateren! Met de verzamelde kennis en praktijkervaring kunnen we ook kwetsbare soorten helpen.

Stekelrog (Raja Clavata) Monitoring (Bron: Peter Verhoog)
Stekelrog (Raja Clavata) Monitoring (Bron: Peter Verhoog)

De drie belangrijke factoren! 

Om de populaties van haaien en roggen te vergroten zijn drie V’s belangrijk: veiligheid, voedsel en voortplanting. Voor de veiligheid is het belangrijk dat haaien en roggen niet verstoord en beschadigd worden. Dat kan door het vermijden van het vangen van haaien en het direct terugzetten van toch gevangen dieren en het ontwikkelen van hun ecosystemen. Ze hebben een gevarieerd voedselaanbod nodig, bestaand uit veel verschillende prooidieren: bijv. krabben, garnalen, visjes, wormen en inktvisjes die op verschillende bodems leven. En last but not least de voortplanting. Om voort te kunnen planten moet er een partner gevonden worden. Als er maar weinig individuen van een soort zijn, kan dat lastig en soms zelfs onmogelijk zijn. Bovendien planten haaien zich maar langzaam voort en krijgen weinig jongen per keer. Het invoeren van een terugzetverplichting en het beschermen van leefgebieden kunnen ervoor zorgen dat er meer haaien en roggen komen, zodat er een goede kans is dat ook de nu bijna verdwenen doornhaai en grote vleet een goede partner kunnen vinden.

Hondshaai (Scyliorhinus canicula) (Bron: Peter Verhoog)
Hondshaai (Scyliorhinus canicula) (Bron: Peter Verhoog)