U bent hier

Edelhert: Groene Woud

Het edelhert is al ruim anderhalve eeuw weg uit de Brabantse natuur. Op dit moment wordt gewerkt aan de terugkeer van deze 'koning van het woud'. ARK zet samen met Brabants Landschap in 2017 edelherten uit in Het Groene Woud tussen Tilburg, Eindhoven en 's-Hertogenbosch. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Streekorganisatie Het Groene Woud en wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Terugkeer van het edelhert in Brabant

Edelherten horen oorspronkelijk thuis in de Brabantse natuur en zijn zelfs een onmisbare schakel door hun rol als grote planteneter. Brabants Landschap heeft daarom besloten edelherten terug te brengen in haar eigen gebieden in het hart van Het Groene Woud. Om precies te zijn in de Scheeken tussen Best en Liempde.

Het edelhert en zijn sleutelrol in de natuur
Het edelhert en zijn sleutelrol in de natuur

Een oeroud patroon

Edelherten hebben eeuwenlang in Nederland geleefd. Door jacht en het verdwijnen van hun leefomgeving verdwenen de laatste wilde edelherten. Op de Veluwe keerden edelherten al lang geleden terug en recenter ook in de Oostvaardersplassen en in het Weerterbos.

Edelherten zorgen voor meer leven in het landschap met hun specifieke gedrag en graasgewoonten. Ze grazen bij voorkeur in de overgangszones van bos naar open gebied. Met hun graasgedrag vormen ze onnatuurlijk scherpe perceelranden om tot brede overgangszones die rijk zijn aan structuur (mozaïekzomen). Zulke natuurlijke overgangen zijn bijzonder rijk aan planten en dieren. Doordat edelherten graag liggen te rollen in modderbaden die ze maken en met hun gewei langs bomen ‘vegen’, maken ze letterlijk plaats voor tal van andere dier- en plantensoorten.

Koning van het woud

Het Groene Woud is van nature een vruchtbare streek, die zeer aantrekkelijk is voor edelherten. Gestart wordt met de terugkeer van 12 tot 15 edelherten in een omheind gebied van 300 hectare. Deze startgroep is een natuurlijk aantal van een kleine groep edelherten in het wild. Deze groep kan nog langzaam groeien tot een mooie groep edelherten die past in het gebied. In de toekomst wordt in overleg met de streek gekeken hoe we de edelherten meer ruimte kunnen geven in grotere delen van Het Groene Woud. In 2016 is afrastering geplaatst in het toekomstige edelhertengebied in de Scheeken. De herten zelf zullen waarschijnlijk in het voorjaar van 2017 arriveren. Vanaf dat moment hebben ook bezoekers de mogelijkheid om de ‘koning van het woud’ te observeren.