U bent hier

Boomkikker

Boomkikkers in Kempen~Broek

In het Kempen~Broek laat de boomkikker weer van zich horen. Het gebied ligt op de grens van Nederland en Vlaanderen tussen Weert, Nederweert, Cranendonck, Hamont-Achel, Bocholt, Bree, Kinrooi en Maaseik. Van oorsprong was deze streek rijk aan moerassen en de boomkikker kwam er tot in de twintigste eeuw voor. In de jaren vijftig en zestig werd het stil. Niet alleen in het Kempen~Broek, maar ook op veel andere plekken in Zuid-Nederland verdween het exotisch ogende kikkertje. Belangrijke oorzaken waren het droogleggen van moerassen en het opruimen van ruigten, struwelen en poelen.

Dwaalfilm.eu: Boomkikker

Moerasherstel Kempen~Broek

Al meer dan twintig jaar werken natuur- en waterbeherende organisaties, gemeenten en provincies samen om de kwaliteit en beleefbaarheid van natuur en landschap in het Kempen~Broek te verbeteren. Moerasherstel is een van de speerpunten en dat heeft succes. Zelfs de boomkikker met zijn hoge eisen aan de omgeving is teruggekeerd. De inzet van ARK in het Kempen-Broek is om het huidige aantal boomkikkers uitbreidingsmogelijkheden te bieden door moerassen te ontwikkelen.  De mogelijkheid om hieraan te werken kreeg ARK vanuit de interregprojecten  “SOLABIO” en “Duurzaam Verbinden”, en het Provinciaal Meerjarenplan Plattelandsontwikkeling. Ook vanuit een klimaatproject van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu werkte ARK aan moerasherstel in het Kempen~Broek.

Symboolsoort

De boomkikker stelt hoge eisen aan zijn omgeving, zowel in het water als op het land. Daardoor is een aantrekkelijk landschap voor boomkikkers, óók voor veel andere amfibieën, insecten, vogels en zoogdieren geschikt. Dit maakt de boomkikker tot hét symbool voor grootschalig herstel van moeraslandschappen.

Boomkikkerbiotoop

Wat zijn dan die hoge eisen van de boomkikker? Tijdens de voortplantingsfase heeft de boomkikker behoefte aan water dat vrij is van roofvis. In een natuurlijk landschap, waar het waterpeil met de seizoenen meebeweegt, vallen ondiepe wateren in loop van de zomer droog. Deze zijn in principe vrij van vis. Na de voortplanting zoeken boomkikkers zonnige plekken op het land, bijvoorbeeld in ruigtes van riet, pitrus en braam, maar ook in bomen en struiken. Natuurlijk begraasde landschappen met een mozaiek van bos, struikgewas, ruigte en grasland zijn ideaal. Als de kou toeslaat zoeken boomkikkers beschutting op korte afstand van het zomerbiotoop. Deze vinden ze in (bodem)holtes en spleten in het bos. Natuurlijke rivier- en beeksystemen in het laagland vormen het oorspronkelijke leefgebied van de boomkikker. In oude, kleinschalige cultuurlandschappen vond hij ook een leefplek.

In de lift

In het Kempen~Broek zit de boomkikker in de lift. In deelgebied Stramprooierbroek (B) riepen in 2010 enkele tientallen mannetjes. In 2011 was hun aantal verdubbeld. In de Itterbeekvallei (B) groeide het aantal in de afgelopen jaren van tientallen naar vele honderden. De verwachting is dat de toename doorzet en dat de boomkikkers vanuit België de landsgrens zullen passeren.

Meer informatie vindt u in de boomkikkerfolder.