U bent hier

Schoon water en mooie natuur

In waterwingebieden is water het belangrijkst. Het mag niet vervuild worden met bijvoorbeeld meststoffen of chemicaliën. Wat wel goed samengaat is waterwinning en natuur. In verschillende proeven is gebleken dat begrazing met wilde kuddes runderen en paarden geen effect heeft op het grondwater.

Waterwingebieden kunnen zo een waardevolle bijdrage leveren aan nieuwe natuur en tegelijkertijd blijvend water leveren van uitstekende kwaliteit.

Vrij toegankelijke begraasde waterwingebieden zijn de Vechterweerd bij Zwolle en de Rug bij Roosteren langs de Grensmaas.